Start bouw biobased woning in Fryslân

Kortgeleden brak een uniek moment aan in de Friese bouwsector. DW Bouw, het bouwbedrijf van Dick en Werner Valk uit Nieuwehorne, is begonnen met de bouw van de biobased woning in de regio. Het initiatief van GreenInclusive, gesteund door de Rabobank en de gemeente Heerenveen, markeert een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor de Friese woningmarkt.

De woning, een visie van duurzaamheid en innovatie, is minutieus ontworpen door Achterbosch Architecten uit Leeuwarden. De gebruikte materialen zijn volledig biobased, wat betekent dat ze afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en bijdragen aan een vermindering van de CO2-voetafdruk van het gebouw. De woning heeft onder andere een houten constructie en gevel. Ook wordt er gewerkt met hennepisolatie afkomstig van natuurlijke grondstoffen geteeld door Friese agrariërs.

Hergebruik van water

Miedema Bouwmaterialen, een belangrijke partner in dit project, levert de meeste van deze natuurlijke bouwmaterialen. Daarnaast draagt Soprema Nederland bij met de aanleg van een groendak, een integraal onderdeel van het biobased bouwconcept. In het totaal ontwerp is ook rekening gehouden met het opvangen van regenwater en zorgt een grindbak voor dat het overtollige regenwater wordt afgevoerd. Daarnaast zorgt Hydraloop, gevestigd in Leeuwarden, met haar unieke systeem dat “grijs water” wordt hergebruikt voor diverse huishoudelijke doeleinden. Hierdoor wordt het totale waterverbruik met bijna de helft verminderd in de woning.

Inspiratie voor duurzaam wonen

De Rabobank steunt het initiatief omdat het een uitstekend voorbeeld is van duurzaam wonen dat wordt mogelijk gemaakt door lokale partijen die integraal met elkaar samenwerken. Rikkert Besselse, Business Developer van de Rabobank: “We hebben in Nederland meer voorbeelden nodig van duurzaam bouwen. Als grootste hypotheekverstrekker van Nederland willen we met dit inspirerende voorbeeld in Nieuwehorne onze bestaande en toekomstige klanten laten zien dat het lonend is om op een duurzame manier te bouwen en te wonen.”

Prefab elementen

Wethouder Jaap van Veen, verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling: “De bouwsector is een sector met veel impact en mede daarom is het aspect duurzaamheid van groot belang. Deze volledig biobased woning, gebouwd van hernieuwbare bronnen, is een prachtig icoonproject in onze gemeente en draagt bij aan het programma ‘Fryslân bouwt circulair’.”

Werner Valk, directeur van DW Bouw is blij dat na de voorbereidingen de bouw van de woning kan worden gestart. “We bouwen de woning grotendeels vanuit onze bedrijfsloods in Nieuwehorne en monteren de elementen op de bouwplaats in elkaar. Met dit project willen we laten zien hoe we in Fryslân de weg in kunnen slaan naar een groenere bouwtoekomst.”

Vergelijkbare berichten