Start INTERREG IVA project Watertechnologie

De aanwezigheid van antibiotica en antibiotica resistente bacteriën in afvalwater van ziekenhuizen kan zorgen voor de bevordering en verspreiding van resistentie, wat een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. In het project zal de omvang van het probleem in kaart gebracht worden en zullen diverse innovatieve technologieën zoals UV-behandeling, ultrasoon geluid, membraantechnologie, hoge flux ozonisatie en desinfectie in een fluïde bed inductie-reactor uitgetest worden.

Met riothermie (warmteterugwinning uit rioolwater) bestaat reeds meerdere jaren praktijkervaring in met name Zwitserland en Duitsland. In Nederland is deze techniek nog nauwelijks ontwikkeld maar begint de interesse op gang te komen. Binnen het project wordt gekeken naar het ontwikkelen en testen van business cases voor kleinschalige terugwinning van warmte uit de riolering, vervuiling van warmtewisselaars in een zuivelfabriek en de ontwikkeling van een GIS-tool om kansrijke locaties voor warmteterugwinning in beeld te brengen. Het accent in dit werkpakket ligt aan de Duitse zijde van de grens.

De deelnemende bedrijven en instellingen delen de ambitie om hun netwerk uit te breiden en de samenwerkingsmogelijkheden met Duitse collegabedrijven te onderzoeken en vorm te geven.

Van Duitse zijde participeren: DE. ENCON, OOWV, IRO GmbH, Stadt Aurich, Ing.büro Kann-Dehn.

Van Nederlandse zijde: Biotrack, Water Waves, EasyMeasure, Bright Spark, Pharmafilter, Westra, Pure Green, Gemeente Groningen, KWR, Waterbedrijf Groningen, Westt en Wetsus.

Het project Watertechnologie wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Fryslân en de provincie Groningen. Het wordt begeleid door het programmamanagement INTERREG bij de Eems Dollard regio.

Delen via

Vergelijkbare berichten