Start voorbereidingen woonwijk Harinxmaland

De nieuwe wijk aan de noordkant van Sneek heeft de mogelijkheid uit te groeien tot een woonwijk met 1.300 woningen. In eerste instantie richt de gemeente Sneek zich op de eerste fase, tussen de Zwette en het spoor, waar circa 340 woningen worden gerealiseerd. Harinxmaland wordt een wijk voor iedereen, van zowel huurwoningen en betaalbare koopwoningen tot vrije kavels.

Wijk van de toekomst

De ambities van gemeente Sneek voor Harinxmaland zijn hoog. Duurzaamheid is hierbij het speerpunt. Zo worden in Harinxmaland geen gasleidingen aangelegd. Koken en verwarmen, alles is elektrisch. De totale inrichting van de wijk kent diverse duurzame oplossingen voor onder andere het waterbeheer en de openbare verlichting. Er vindt zelfs momenteel een onderzoek plaats naar het opwekken van energie voor een zelfvoorzienende wijk. Ook alle woningen in zullen duurzaam worden gebouwd. Dit betekent energiezuinige woningen met een forse besparing op het energieverbruik voor de toekomstige bewoners van Harinxmaland en een bijdrage aan het milieu.

Naast de duurzaamheidambities is ook veel aandacht besteed aan de inrichting van water en groen. Er wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied, waaronder archeologische vindplaatsen en terpen. Water zal veelvuldig in de wijk aanwezig zijn. Naast een nieuwe vaart, die alle gebieden met elkaar verbindt, krijgen ook de deelgebieden van de wijk een waterrijke sfeer. Ook het groen in de wijk krijgt bijzondere aandacht. Er komt een park met vogelvriendelijke inrichting. Verder is er ruimte voor diverse groengebieden met kinderspeelplaatsen.

Delen via

Vergelijkbare berichten