Startsein voor een duurzame herbestemming van Prins Mauritsschool in Leeuwarden

Op woensdag 7 december was het startsein voor de transformatie van de oude Prins Mauritsschool in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. In opdracht van projectontwikkelaars Jaap Hoekstra en Martin de Maa gaat VDM Woningen hier 12 energieneutrale nieuwbouwwoningen realiseren op het terrein van de voormalige school. De 12 nieuwbouwwoningen maken onderdeel uit van het project Nije Skoalle, waarbij ook nog eens 13 energieneutrale appartementen in het voormalige schoolgebouw worden gerealiseerd.

Aan wethouder Hein de Haan de eer om één van de bomen uit het welbekende kunst- en natuurproject ‘Het wandelende bos van Leeuwarden’ te plaatsen. ‘’We staan voor grote opgaven, zoals de energietransitie, biobased bouwen en het woningbouwtekort. In deze wijk willen we kwaliteit toevoegen door te verduurzamen, vergroenen en door woningvariatie te realiseren.’’

Ook Bouwe de Boer van stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân was aanwezig. ‘’Als het gaat om biobased bouwen moeten we samenwerken. Samen met VDM Woningen willen we biobased bouwen versneld op de kaart zetten en steeds meer duurzame materialen toepassen.’’

De nieuwbouwwoningen worden naast de voormalige school gerealiseerd en bestaan uit 12 twee-onder-een-dak woningen. Het groen speelt een belangrijke rol in het plan. Zo worden bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, wordt verharding verruild voor groen en worden de bergingsdaken voorzien van sedum. Het project Nije Skoalle levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, leefbaarheid en het woonklimaat in de wijk Bilgaard.

Vergelijkbare berichten