Stenden ISM geeft impuls aan leiderschapsontwikkeling in Noord-Nederland

De belangstelling voor leiderschapsontwikkeling is groot. Inmiddels hebben meer dan 110 managers en leidinggevenden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Dagelijks melden zich nog nieuwe mensen aan. Die worden nu op een wachtlijst gezet want de zalen zitten inmiddels meer dan vol. “De grote belangstelling overtreft onze verwachtingen en bevestigt de kracht en impact van de FranklinCovey trainingen. Een prachtige start van ons aanbod op dit vlak en een impuls voor duurzaam leidinggeven. Het is tevens een zeer waardevolle aanvulling op de activiteiten van het Stenden ISM Centrum voor Leiderschap dat we in najaar 2009 zijn gestart ”, aldus Wiebe Goodijk, directeur Stenden ISM.

 

FranklinCovey is wereldwijd marktleider op het gebied van leiderschap en effectiviteit en heeft 12.000 medewerkers in 147 landen. Kenmerk van de FranklinCovey trainingen is dat op een heel compacte manier wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. En dat het gaat om leiderschapsontwikkeling met het oog voor duurzaam resultaat. De trainingen zijn er op gericht om de persoon zelf te ontwikkelen en te versterken en om van daaruit de verbinding en de samenwerking met anderen aan te gaan. De trainingen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen R. Covey. Stephen Covey is auteur van diverse managementboeken zoals de “7 Habits of Highly Effective People.  De basis voor de samenwerking tussen FranklinCovey en Stenden ISM werd al in 2007 gelegd tijdens het bezoek van Stephen Covey aan de toenmalige CHN.

 

 “Het gedachtegoed van Stephen Covey past heel goed bij de missie en visie van Stenden. Het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden om samen te werken en zorgt ervoor dat je succesvol opereert. Ik ben er trots op dat Stenden ISM de FranklinCovey trainingen en producten mag aanbieden op de externe markt omdat we ook hiermee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in onze regio en ver daarbuiten. ”, aldus Robert Veenstra, voorzitter College van Bestuur van Stenden hogeschool. Binnen Stenden hogeschool hebben zowel medewerkers als studenten al jarenlang de mogelijkheid om FranklinCovey trainingen te volgen.

 

Het aanbod van ISM Stenden aan leiderschapstrainingen en producten is te vinden op http://www.ismweb.nl/. Daarnaast gaat ISM deze trainingen op termijn naar verwachting ook opnemen in haar arbeidsparticipatieprojecten voor langdurig werklozen en jeugdwerklozen.

 

Over ISM en FranklinCovey

ISM is onderdeel van Stenden hogeschool en biedt een samenhangend dienstenpakket (consultancy, onderzoek en training) waarmee ze haar klanten op maat kan bedienen. ISM richt zich voornamelijk op Retail, Toerisme & Hospitality, Onderwijs, Zorg & Welzijn. De missie van ISM is om mensen en organisaties duurzaam en resultaatgericht te bewegen. FranklinCovey is wereldwijd marktleider op het gebied van leiderschap en effectiviteit en heeft 12.000 medewerkers in 147 landen.

Delen via

Vergelijkbare berichten