Sterren stralen tijdens CH2018

Kansen voor Franekeradeel

Volgens wethouder Caroline de Pee biedt CH2018 kansen voor Franekeradeel op het gebied van toerisme en recreatie. ”De verwachting is dat in 2018 drie miljoen bezoekers naar Fryslân komen. Franekeradeel heeft als culturele ‘Ster van de Elfsteden’ de bezoekers van CH2018 veel te bieden. De gemeente is rijk aan cultureel erfgoed en heeft met meerdere musea, de PC, de Koornbeurs en het wereldberoemde Koninklijke Eise Eisinga Planetarium een groot cultureel aanbod. Bij het ontwikkelen van initiatieven rond CH2018 willen we natuurlijk ook onze eigen mienskip betrekken. In 2016 organiseren we nog een informatie- en inspiratiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers.”

Subsidie voor initiatieven bidbook en branding Franeker

Het college stelt voor projecten uit het bidbook te steunen die een directe relatie hebben met Franekeradeel. Zoals ‘Lost in the Greenhouse’ en ‘The Eleven Fountains’. Ook wil de gemeente brede initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de (versterking van de) culturele identiteit van de gemeente en branding van de stad Franeker.

Ook ruimte voor kleinschalige en lokale initiatieven

De gemeente verwacht dat veel lokale instellingen en verenigingen worden meegenomen in het enthousiasme van CH2018 en hierop inhaken. Daarom stelt het college aanvullend voor in 2017, 2018 en 2019 de subsidie voor incidentele subsidies met € 10.000 per jaar te verhogen. Kleinschalige initiatieven uit de lokale mienskip kunnen uit deze pot subsidie krijgen.

Delen via

Vergelijkbare berichten