Stimulans voor bedrijven om jongeren aan te nemen

Werkgevers in Friesland die op zoek zijn naar personeel krijgen hierdoor een extra stimulans om vooral jongeren een kans te geven. De huidige economische situatie brengt met zich mee dat met name jongeren moeite hebben een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Gebrek aan ervaring is vaak de reden van afwijzing bij een sollicitatie.

Voorwaarden om voor deze voucher in aanmerking te komen zijn onder andere dat de jongere ingeschreven moet staan bij het Werkplein als werkzoekende; er moet minimaal een halfjaar contract worden aangeboden; de jongere moet met de baan uitkeringsonafhankelijk worden en de werkgever moet een inwerk- en begeleidingsprogramma opstellen. Het bedrag wordt uitbetaald als de jongere twee maanden in dienst is geweest.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden heeft vandaag, 13 december 2011, de subsidieregeling Jongerenvouchers 2011 – 2012 vastgesteld. Daarbij heeft het college een subsidieplafond van € 225.000,- vastgesteld.

Het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid is door de overheid in 2009 als één van de crisismaatregelen in het leven geroepen om een stijging van de jeugdwerkloosheid te voorkomen. Hoofdpunten uit het Actieplan zijn jongeren langer op school te houden, intensiever te begeleiden naar bestaande banen en meer leerwerkplaatsen en stages voor jongeren te creëren. De uitvoering wordt op regionaal niveau gedaan door de gemeentes in samenwerking met UWV.

Werkgevers die kans willen maken op een jongerenvoucher kunnen contact opnemen met hun contactpersoon van het Werkplein.

Delen via

Vergelijkbare berichten