Studenten helpen boeren Noordoost Fryslân

Kringloopwijzer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft ernaar om de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest te sluiten en de benutting van nutriënten te vergroten. Het invullen van de Kringloopwijzer maakt inzichtelijk hoe een melkveehouderijbedrijf scoort op efficiëntie van stikstof en fosfaat. Ook berekent het programma  de gewasopbrengsten van het land. Maar het geeft ook inzicht in de organische stof opbouw of afbraak op het bedrijf.

Kringloopschema Studenten helpen boeren

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Zo’n dertig boeren binnen de vereniging NFW lopen landelijk voorop op het gebied van kringlooplandbouw. De vereniging NFW wil niet alleen deze voorlopers (blijven) stimuleren maar de kennis en kunde ook beschikbaar maken voor hun andere leden. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitdragen van kennis. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is actief betrokken bij de verspreiding en ontwikkeling van de kennis rondom dit onderwerp, onder andere door het bij elkaar brengen van alle partijen.

Kringlooplandbouw is één van de ontwikkelingen in Noordoost Fryslân waar de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân bij betrokken is. Het doel van deze organisatie is de versterking van de regio door kennisvragen uit de regio te koppelen aan onderwijs en onderzoek. Wilt u meer weten over wat de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân doet of wat ze voor u kunnen betekenen? Check dan de website.

Delen via

Vergelijkbare berichten