Subsidie voor tankstations met alternatieve brandstoffen

Het gebruik van groen gas, E85 (ethanol) en B30 (biodiesel) is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Veel automobilisten en bedrijven zien op dit moment echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen omdat deze slecht verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma moet dit verbeteren.

Geografische spreiding
De 53 groen gas vulpunten komen in Groningen (5), Friesland (2), Drenthe (3), Overijssel (5), Gelderland (10), Flevoland (1), Utrecht (1), Noord-Holland (10), Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (6) en Limburg (5). De provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant krijgen alledrie een E85 vulpunt. De provincie Zuid-Holland krijgt één B30-vulpunt en Noord-Brabant drie B30 vulpunten.

Gezamenlijk initiatief
Het subsidieprogramma is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van V&W, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei (samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Bedrijven konden tot 13 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen.

Beleidskader
Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen past binnen het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ waarin het kabinet haar ambities beschrijft om van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. De ‘Schoon en Zuinig’-activiteiten die zijn gericht op een duurzame automobiliteit zijn gebundeld in het programma ‘Auto van de Toekomst gaat rijden’. Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen levert hieraan een bijdrage door het verbeteren van de verkrijgbaarheid van aardgas/groen gas, E85 en B30. Het programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL en heeft een looptijd tot 1 januari  2012. Voor deze datum moet de brandstof bij de tankstations verkrijgbaar zijn

Delen via

Vergelijkbare berichten