Succesvolle avond ondernemersvaardigheden in Innovatiehuis Lauwersdelta

Ilona Boekhorst (accountmanager bedrijven) van de gemeente Achtkarspelen mocht een groep van 35 enthousiaste ondernemers verwelkomen in het innovatiehuis. De avond stond in het teken van het herkennen van het talent van een ondernemer en de beschikbare ondernemersvaardigheden. Wat zijn je zwakke en sterke punten?

Ondernemersvaardigheden
Pieter Dijkhuis van de Kamer van Koophandel begon allereerst met een voorstelronde. Inspiratievolle en enthousiaste ondernemers gaven hun bedrijfsidee te gehoor. Vervolgens koppelde Pieter Dijkhuis dit aan zijn ervaringen als bedrijfsfunctionaris. Waarom slaagt de ene ondernemer wel en de andere ondernemer niet? Een grote invloed hierop zijn ondernemersvaardigheden. Ondernemerschap is een vak met meerdere disciplines waarvan je goed om de hoogte moet zijn van de vaardigheden die je hiervoor nodig bent.

Talent herkennen
Na de presentatie van de kamer van koophandel ging Anita Smeding van Anita Smeding Consultancy en Coaching verder in op het herkennen van je talent. Wat zijn haar eigen ervaringen als ondernemer en hoe heeft zij haar talenten ontdekt. Er werd stilgestaan bij het vaststellen van je sterke en zwakke punten als ondernemer.

Bedrijfsplanopbestelling
Uiteraard is een idee alleen niet voldoende om te slagen als ondernemer. Jacob Duinstra van Het Ondernemers Instituut gaf een toelichting op de mogelijkheden van Bedrijfsplanopbestelling. ''Een bedrijfsplan is de basis voor je onderneming en ik zou een ieder adviseren om altijd een bedrijfsplan op te stellen'', aldus Jacob Duinstra.

Innovatiehuis Lauwersdelta
De avond werd afgesloten met een presentatie van Innovatiemakelaar Niels Tel. Hij gaf in zijn presentatie aan wat Innovatiehuis Lauwersdelta kan betekenen voor (startende) ondernemers en wat voor mogelijkheden er zijn voor hen. Een korte rondleiding door het innovatiehuis en een borrel ontbraken uiteraard niet.

De eerstvolgende bijeenkomst van de cyclus ''Dwaande met je bedrijf''  in het innovatiehuis zal worden gehouden op dinsdag 29 oktober. 

Delen via

Vergelijkbare berichten