Súdwest-Fryslân investeert in musea met nieuwe subsidieregeling

Súdwest-Fryslân zit vol verhalen. De musea in de gemeente spelen een waardevolle rol bij het behoud van deze verhalen. Samen met de vrijwilligers zorgen zij ervoor dat collecties bewaard blijven en verhalen worden doorgegeven aan onze kinderen, inwoners en bezoekers. De gemeente vindt het werk van de musea erg belangrijk en wil met een nieuwe subsidieregeling de musea blijven ondersteunen. Vanaf 2025 is er elk jaar ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de negen musea in Súdwest-Fryslân, dat is € 250.000 meer dan eerdere jaren.

Wethouder Cultuur, Petra van den Akker benadrukt het belang van musea: “Naast de culturele betekenis leveren musea ook een grote maatschappelijke bijdrage. Zo bieden musea educatieve programma’s voor kinderen, zijn de musea belangrijk voor de vele vrijwilligers die er actief zijn en trekken de musea elk jaar veel toeristen naar Súdwest-Fryslân. Met de subsidie willen wij onze waardering tonen voor de belangrijke rol die de musea in onze gemeente spelen.” De musea in Súdwest-Fryslân zijn: Fries Scheepvaart Museum, Houtstad IJlst, It Tsiispakhûs, Jopie Huismanmuseum, Kazemattenmuseum, Modelspoor Museum, Museum De Tiid, Museum Hindeloopen en Museum Warkums Erfskip.

Gelijke behandeling voor musea

Al enkele jaren bestond de wens om opnieuw naar de subsidies van de musea te kijken, zowel vanuit de musea zelf als vanuit de gemeente. De huidige subsidies zijn vaak nog bepaald vóór de fusie van de gemeente Súdwest-Fryslân en zijn niet altijd duidelijk. Om ervoor te zorgen dat musea zo gelijk mogelijk worden behandeld, heeft de gemeente nieuwe subsidieregels gemaakt. Met deze nieuwe regeling is de hoogte van de subsidie beter te uit te leggen én daarnaast streeft de gemeente naar het vergroten van de betekenis van musea.

In overleg met musea

Vanaf 2025 is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor de negen musea in Súdwest-Fryslân. In overleg met de musea is de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuwe subsidieregels voor de periode 2025 tot en met 2028. De komende weken ligt het ontwerp van deze nieuwe regeling ter inzage en gaat de gemeente hierover opnieuw in gesprek met de musea, ook om te bekijken wat dit betekent voor de hoogte van de subsidie.

Petra van den Akker: “We vinden het erg belangrijk dat de musea zich kunnen vinden in de nieuwe aanpak, of in ieder geval begrijpen hoe we tot de bedragen zijn gekomen. Daarom zijn we vorig jaar eerst bij alle musea op bezoek geweest om ze persoonlijk te spreken. Eind vorig jaar hebben we alle musea nog een keer gesproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst en ze gevraagd naar hun mening over de nieuwe subsidieregeling.”

Nieuwe aanpak

De nieuwe subsidieregeling bestaat uit verschillende onderdelen. Elke museum ontvangt vanaf 2025 elk jaar een basisbedrag van 4.000 euro. Daarnaast wordt bij de subsidie ook gekeken naar het aantal bezoekers, dit heeft immers positieve gevolgen voor bijvoorbeeld ondernemers in het toerisme en de horeca. Ook houdt de gemeente rekening met de grootte van de musea, de collectie, huisvesting en het personeel dat er werkt. Ten slotte gaat een speciale museumcommissie de inhoudelijke plannen van de musea beoordelen.

Zodra de subsidieregeling definitief is vastgesteld start de gemeente met het werven van de leden voor de museumcommissie. Het ontwerp van de subsidieregeling voor de periode 2025-2028 ligt de komende 12 weken ter inzage. Tijdens deze periode gaat de gemeente ook in gesprek met de musea over de nieuwe regelingen om te bekijken wat dit betekent voor de hoogte van de subsidies.  

Vergelijkbare berichten