Súdwest-Fryslân wil A-locaties langs rondweg Sneek ontwikkelen

De gemeente wil drie bedrijfskavels aan de Selfhelpweg, gesitueerd aan de zuidelijke rondweg van Sneek, graag invullen met toonaangevende bedrijven. De kavels liggen op een zichtlocatie met goede ontsluiting en zijn daarom absolute A-locaties in Sneek.

Pal langs de zuidelijke rondweg van Sneek liggen drie bedrijfskavels waar de gemeente graag invulling aan wil geven. Samen met de vierde kavel, waar het Sneker bedrijf Everlake is gevestigd, vormen de bedrijfskavels de entree van Sneek. Vandaar ook dat de gemeente hoge eisen stelt aan de vormgeving van de nieuwe panden. Voor toekomstige eigenaars van de kavels is dit een aantrekkelijke zichtlocatie.

Wijziging bestemmingsplan komt vraag ondernemers tegemoet

Volgens de gemeente Súdwest-Fryslân is het nodig om het bestemmingsplan voor deze locaties aan te passen. Bedrijfspanden met alleen een kantoorfunctie zijn namelijk nu nog niet toegestaan.

“Er is veel vraag naar locaties voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie. Het aanbod daarin is gering in Súdwest-Fryslân. We zien deze drie kavels aan de Selfhelpweg in Sneek als potentiële locaties voor hoogwaardige kantoorpanden. Maar daarvoor moeten we wel het bestemmingsplan wijzigen”, legt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening, uit. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

De entree van Sneek

De bedrijfskavels liggen op een goed zichtbare locatie in Sneek die bovendien goed bereikbaar is via de A7. Mede daarom stelt de gemeente hoge eisen aan de architectuur. “Het pand van Everlake, dat eerder dit jaar officieel werd geopend, is een mooie standaard voor toekomstige bedrijven. We willen kwaliteit uitstralen. Het is ten slotte één van de eerste stukken van Sneek die je ziet wanneer je vanuit Joure Sneek binnenrijdt. Ik heb er alle vertrouwen in dat een aantal prachtige bedrijven met in het oog springende panden langs de N354 komt”, laat wethouder Dam weten.

De gemeenteraad moet nog beslissen of zij groen licht geeft aan de gemeente om de plannen verder uit te werken.

Vergelijkbare berichten