SuperConnie gaat verder onder de naam EduHint

EduHint gaat met het digitale leerprogramma voor wiskunde en rekenen de Nederlandse onderwijsmarkt bedienen. De doelmarkten zijn in eerste instantie het voortgezet- en het middelbaar onderwijs. De nadruk in de nieuwe onderneming zal dan ook komen te liggen op het doorontwikkelen en vermarkten van het programma. Hiermee wordt ingespeeld op de actuele vraag naar effectieve en efficiënte rekenmethodes in het kader van ‘de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’. Daarnaast is er een toenemende vraag naar digitale leermiddelen op de scholen. EduHint ziet ook grote kansen op het gebied van het digitale wiskundeonderwijs in Nederland. Onder leiding van de nieuwe directeur, de heer Arno Landmeter, is er een nieuwe toekomst voor het bedrijf en haar medewerkers.

Delen via

Vergelijkbare berichten