Technicnoord het antwoord op de vraag van morgen!

Nederland kampt met een groot tekort aan technisch personeel en de vraag is groeiende. Technicnoord in Drachten speelt met een nieuw werk en leertraject in op de die behoefte. De opleiding biedt bedrijven en studenten, maar ook zij-instromers,  tal van voordelen.

Technicnoord is in 2023 ontstaan uit een gezamenlijke behoefte van Innovatiecluster Drachten, een groep samenwerkende hightechbedrijven en Firda, MBO College Drachten. De bedrijven kampen met een tekort aan vakmensen en instroom van leerlingen, terwijl Firda het leerlingenvolume terug ziet lopen.

Technicnoord biedt een BBL-opleiding in mechatronica en mechanisch of procesoperator op mbo-niveau 3 en 4. Het werk en leertraject bestaat uit een tweedaagse opleiding in combinatie met drie werkdagen en is daarmee uniek, vertelt Henk de Vries, manager Leven Lang Ontwikkeling en nieuw onderwijs bij Firda.

“Andere BBL-opleidingen bestaan uit één dag opleiding en vier dagen werken,” legt De Vries uit. “In twee dagen kunnen we specifieker opleiden en zijn leerlingen eerder en beter inzetbaar op de werkvloer. Dat is mooi voor de bedrijven en goed voor het zelfvertrouwen van de leerling die beter voorbereid aan de slag gaat.” 

De tweede opleidingsdag biedt volgens HR en Communicatie- en marketingmedewerker Anke Kloosterman ook het voordeel dat bedrijven minder tijd aan begeleiding van nieuwe medewerkers kwijt zijn.  “Begeleiding is in de praktijk vaak lastig, omdat bedrijven gericht zijn op productie. In die zin ontzorgen wij onze partners.”

Om maatwerk te kunnen bieden draaien docenten van Technicnoord mee bij de deelnemende bedrijven. “We brengen de behoefte in beeld en nemen dat mee in het opleidingstraject,” vertelt Kloosterman. Ook neemt Technicnoord werving en selectie uit handen van de participerende bedrijven.

Technicnoord stemt vraag en aanbod op elkaar af. “Mensen, maar ook bedrijven zijn verschillend, daar is oog voor. Wij gaan voor een zo goed mogelijke match”,” vertelt De Vries. “Deze bedrijven hebben specifieke behoefte aan een bepaald type werknemer. Wij kunnen onderscheid maken, wat een ROC niet kan,” vult Kloosterman aan.

Deelnemers aan de opleiding krijgen vanaf het eerste moment salaris voor een volledige werkweek. Bovendien worden de studiekosten door Technicnoord voor rekening genomen. Deze voorwaarden maken het volgens De Vries voor zij-instromers gemakkelijker om in te stappen. “De mogelijke inkomensval wordt beperkt.”

Technicnoord is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) die zich in vier jaar tijd moet bewijzen. De Vries: “Dan stopt de subsidie en moeten we op eigen benen staan.”  De manager heeft er vertrouwen in. Een vergelijkbaar concept, Remo, draait in Rijssen al vijftien jaar met veel succes.

De start in Drachten is veelbelovend. Variass Beenen, Philips, Resato en Venutra hebben zich samen met Firda achter het opleidingsbedrijf geschaard. Top dit moment zijn er al twaalf studenten in opleiding. Om zichzelf te kunnen bedruipen zijn er 45 studenten nodig. “Met dit unieke concept moet dat lukken,” verwacht De Vries.

Voor het welslagen heeft Technicnoord ook meer partners nodig. De opleiding garandeert bedrijven volgens Kloosterman gekwalificeerd personeel dat snel inzetbaar is. En de werknemers zijn verzekerd van een toekomst in de technische sector. “De behoefte aan technisch personeel neemt alleen maar toe. Je krijgt een baan voor het leven.”

Vergelijkbare berichten