Tijd om in te stappen: elektrische deelauto’s in jouw dorp of wijk

Sinds kort rijden ze veelvuldig voorbij in Akkrum, IJlst en Gaasterland (standplaats Warns): elektrische deelauto’s. Op initiatief van de Freonen, Energie VanOns en Friesland Huur worden deze fossielvrije deelauto’s nu bereikbaar voor een groot publiek. “Onze samenleving is rijp voor het delen van een auto”, vertellen Johan ten Brinke en Sicco Beerda namens de initiatiefnemers. Het grote doel? “Binnen 5 jaar 500 fossielvrije deelauto’s in heel Friesland.”

“Sinds oktober 2022 loopt de pilot. Samen met lokale energiecoöperaties zijn tientallen gebruikers gevonden om een lokale deelauto rendabel te maken. Voor de volgende fase van het Friese deelauto-project zoeken we nu enthousiaste lokale organisaties of personen die in hun dorp, wijk of buurt voortrekker willen zijn. In het voorjaar verwachten we de pilotfase af te ronden en organiseren we overal in de provincie voorlichtingsavonden”, aldus Ten Brinke en Beerda, het lokale karakter van de pilot benadrukkend. “In de grote steden gaat het wel goedkomen met deelauto’s. Grote commerciële aanbieders kunnen daar genoeg geld aan verdienen. Maar in het noorden van het land komen dan alleen Leeuwarden en Groningen in beeld, want het dunbevolkte platteland is commercieel gezien niet interessant. De Freonen, Energie VanOns en Friesland Huur vinden dat ook de inwoners van kleinere steden en dorpen hiervan moeten kunnen profiteren. Daarom organiseren zij het nu zelf.”

Hoe werkt het?

Wil je ook elektrische deelauto’s in jouw dorp of wijk? Vind dan minstens 10 geïnteresseerden in je omgeving die het concept een jaar lang willen testen. Vervolgens komen de Freonen, Energie VanOns en Friesland Huur in actie. Binnen afzienbare tijd worden de elektrische deelauto’s geregeld, eventueel aangevuld met een laadpaal. Friesland Lease levert en onderhoudt de auto’s, in samenwerking met verschillende merkdealers. Met behulp van de WeGo-app open en sluit je de voertuigen op eenvoudige wijze. Zelf hoef je enkel nog in te stappen!

De voordelen zijn legio, vindt Beerda, zelf tevreden gebruiker van de deelauto’s in IJlst. “Uiteindelijk gaat iedereen elektrisch rijden, maar op dit moment is dit enkel weggelegd voor de happy few. Een deelauto democratiseert elektrisch rijden. Zo wordt het bereikbaar voor iedereen. Bovendien is de milieuwinst dubbel: er hoeven minder auto’s gemaakt te worden en mensen gaan bewuster rijden. Ten slotte hecht de jeugd steeds minder aan autobezit. Delen is voor de volgende generatie gewoon een slimmere vorm van ‘hebben’. Daar speelt dit project op in.”

Deelauto

De voordelen zijn legio, vindt Beerda, zelf tevreden gebruiker van de deelauto’s in IJlst. “Uiteindelijk gaat iedereen elektrisch rijden, maar op dit moment is dit enkel weggelegd voor de happy few. Een deelauto democratiseert elektrisch rijden. Zo wordt het bereikbaar voor iedereen. Bovendien is de milieuwinst dubbel: er hoeven minder auto’s gemaakt te worden en mensen gaan bewuster rijden. Ten slotte hecht de jeugd steeds minder aan autobezit. Delen is voor de volgende generatie gewoon een slimmere vorm van ‘hebben’. Daar speelt dit project op in.”

“Bij de pilot zijn op dit moment drie dorpen betrokken”, vatten Beerda en Ten Brinke de situatie samen. “Een aantal andere dorpen en regio’s (waaronder Ameland) hebben zich inmiddels ook als kandidaat aangemeld. Wordt jouw dorp of wijk de volgende?”

Vergelijkbare berichten