Toeristenbelasting steeds vaker gebruikt voor algemene kas

De vrijetijdsindustrie genereert landelijk direct en indirect rond de 53 miljard omzet. Elke vier jaar meet de Kamer van Koophandel aan de hand van een vragenlijst wat gemeenten doen en besteden aan Toerisme & Recreatie (T&R). Sinds de laatste meeting in 2007/2008 is er veel veranderd. De benchmark laat zien dat gemeentelijke overheden korten in de Toerisme & Recreatie (T&R) budgetten. Budgetten die ze beschikbaar stellen voor de informatievoorzieningen aan toeristen, toeristisch onderzoek en collectieve marketing (al dan niet via uitvoerende organisaties zoals de regionale VVVs). De toeristenbelasting wordt wel verhoogd, maar de groep gemeenten die de toeristenbelasting laat toevloeien aan de algemene middelen is tussen 2008 en 2011 flink gegroeid (met 13 procentpunt). 

Prominentere rol bedrijfsleven
De bezuinigingen bij gemeenten lijken (vooralsnog) niet ten koste te gaan van de ambtelijke capaciteit voor het beleidsveld T&R. Bij het merendeel van de gemeenten blijft deze ten opzichte van 2010 gelijk of groeit zelfs licht. Tevens vindt in bijna driekwart van de gemeenten structureel overleg plaats met het toeristisch bedrijfsleven (in lokaal of regionaal verband). Ook de Kamer van Koophandel werkt samen met de belangenorganisaties hard aan samenwerking. Zo ontstaan in verschillende gebieden al regionale samenwerkingsverbanden, waarin de rol van het bedrijfsleven steeds prominenter wordt. De KvK vindt dat de vrijetijdsindustrie ook zelf substantieel meer moet bijdragen aan onder andere de collectieve informatievoorziening voor toeristen in de verschillende regios en aan de marketing voor het werven van doelgroepen. Ook de innovaties en investeringen in de sector moeten geïntensiveerd worden.

Toeristenbelasting als doelbelasting
De Kamer van Koophandel vraagt gemeenten de toeristenbelasting structureel te gebruiken voor het T&R beleid en er een doelbelasting van te maken. Meer ambtelijke capaciteit is goed, maar heeft weinig effect als er tegelijkertijd minder budget beschikbaar is en de toeristenbelasting steeds vaker terugvloeit naar de algemene middelen. Voor serieus T&R beleid is geld nodig. Zonder voldoende financiële middelen hinkt de T&R sector op één been. Anders is het beter te stoppen met het T&R beleid, de toeristenbelasting in zijn geheel af te schaffen en informatievoorziening voor toeristen en wervingscampagnes aan het bedrijfsleven over te laten.

Gemeente Emmen als beste uit de bus
Van de noordelijke gemeenten deed 70% mee aan de benchmark toeristisch beleid 2011. De gemeente Emmen eindigde noordelijk op de eerste plaats, de gemeente Wymbritseradiel (per 1 januari 2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân) werd tweede, gevolgd door de gemeente Assen die op de derde plaats eindigde.. De uitkomsten van Noord-Nederland staan in het rapport dat u kunt downloaden via  http://www.kvk.nl/toeristischbeleid

Delen via

Vergelijkbare berichten