Traineeprogramma ‘Talint foar Fryslân’

Ondersteuning vanuit de werkgeversteams

In Noordoost Fryslân is samenwerking gezocht met de twee werkgeversteams in de regio. Zo kunnen ondernemers en organisaties hier terecht met vragen over het bieden van een werkervaringsplaats. Daarnaast ondersteunen zij bij het vinden van de juiste kandidaat.

 

Vacatures op www.werkeninfriesland.nl

Bedrijven of gemeenten die nog geen geschikte kandidaat hebben gevonden, hebben hun vacature uitgezet via www.werkeninfriesland.nl/trainees.nl.

 

Regionaal opleidingsplan

Volgens de voorwaarden van de provincie moeten werkgevers een opleidingsplan voor de trainee indienen. Vanuit de regio is een regionaal opleidingsplan opgesteld waaraan werkgevers gezamenlijk mee kunnen doen. Vanuit Netwerk Noordoost* wordt ca. 180 uur aan trainingen en workshops aangeboden waarop trainees voor de ‘verplichte’ 70 uren kunnen inschrijven.

 

Werkgeversteams

Voor het vinden van een geschikte kandidaat kan contact worden opgenomen met de werkgeversteams in Noordoost Fryslân. De gezamenlijke gemeenten hebben inzage in het werkzoekendenbestand in de gehele provincie. 

  • Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Ferwerderadiel: Esther van der Ploeg, esther.vanderploeg@nef.nl, tel. 06 – 19634127

  • Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:
    Hilda de Lang, h.delang@achtkarspelen.nl, tel. 06 – 15073691

 

Wurkje foar Fryslân

In het kader van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân is de provincie Fryslân gestart met het werkervaringsproject Talint foar Fryslân. Met dit project helpt de provincie 190 pas-afgestudeerde mbo’ers, hbo’ers en wo’ers aan één jaar werkervaring. De provincie stelt een subsidie beschikbaar aan werkgevers die een jaar lang een werkervaringsplaats aanbieden aan een jong talent.

Delen via

Vergelijkbare berichten