Tweede Conferentie Groene Economie in Noord-Nederland

In het voorjaar organiseerde de NOM een eerste noordelijke bijeenkomst in Leek. Het initiatief voor deze tweede conferentie komt voort uit een aantal ontwikkelingen in de regio Heerenveen. Daarbij manifesteerde zich een inmiddels breed gedragen behoefte aan kennis, uitwisseling van ervaringen en samenwerking met andere partijen.                                                                                                                                                                                                                         

Doel van de conferentie is het in kaart brengen van de ontwikkelingen en perspectieven en hoe deze in de komende jaren te realiseren. Mogelijke ondersteuning daarbij vanuit kennisinstellingen wordt nader toegelicht. Een belangrijk onderdeel vormen de workshops waarin interessante praktijkcases worden gepresenteerd alsmede diverse nieuwe ontwikkelingsconcepten. Doelgroepen zijn vooral agrarische bedrijven, het MKB, afvalverwerkers, overheden etc. De conferentie wordt financieel mogelijk gemaakt door de drie noordelijke provincies, Duurzaamheidspark Heerenveen en Projectbureau A7/Westergo en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Noordelijke Biobased Society, NOM en LTO Noord.

Delen via

Vergelijkbare berichten