Tweedeling dreigt onder jongeren op de arbeidsmarkt

Hoe de economie zich de komende jaren ook ontwikkelt, door ontgroening en vergrijzing keert de krapte op de arbeidsmarkt terug. Jongeren zijn en worden dus meer dan ooit belangrijk voor de arbeidsmarkt. Daarom is het voor werkgevers belangrijk om te weten hoe die jongeren tegen werk aankijken en wat zij verwachten van hun toekomstige werkgever. Om die reden gaf Manpower aan onderzoeksbureau Motivaction de opdracht om onderzoek te doen onder jongeren. Het onderzoek sluit thematisch aan bij het boek De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders van Frits Spangenberg en Martijn Lampert van genoemd onderzoeksbureau. De resultaten van het nieuwe onderzoek zijn gebundeld in het nieuwe Manpower-witboek De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt.

Extraverte beroepen populair
Veel jongeren kijken met een onbevangen blik naar de arbeidsmarkt. Ze zijn zeer zelfverzekerd, meer geneigd zichzelf centraal te stellen en zoeken vaker een ‘podium’. Om die reden zijn extraverte beroepen (zoals beroepen in de commerciële dienstverlening) onder jongeren vaak veel populairder dan bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. En in juist deze categorie ontstaan de grootste tekorten op de arbeidsmarkt.

Stijl van leidinggeven uitdaging voor werkgevers
Werkgevers zullen terdege rekening moeten houden met de manier waarop jongeren tegen werk aankijken. Zo spelen in de werving social media een steeds grotere rol. De stijl van leidinggeven die jongeren verwachten, zal veel werkgevers echter nog voor grote uitdagingen stellen. Jongeren willen veel vrijheid en zelfstandigheid. Sturing aanvaarden ze eerder van iemand die kan bogen op ‘doorleefde’ ervaring en natuurlijk gezag, dan van iemand die zich beroept op de formele functie die hij of zij bekleedt.

Zorg om structuurzoekers, kansen voor zelfredzamen
Binnen de grenzeloze generatie is sprake van een tweetal hoofdstromen: zelfredzamen (43%) en structuurzoekers (39%). De groep zelfredzamen bestaat uit onafhankelijk en ondernemend ingestelde jongeren. De mentaliteit van deze doorgaans hoger opgeleide groep sluit goed aan bij de prestatiemaatschappij waarin zij leven. Structuurzoekers voelen zich soms buitengesloten, zijn minder gericht op verandering en hebben meer moeite om zich een positie te verwerven in onzekere tijden.
Haiko van der Pol, Directeur Marketing en Communicatie bij Manpower: "De structuurzoekers zijn meer naar binnen gekeerd, voelen zich vaak buitengesloten en zullen veel meer moeite hebben om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Wat ons zorgen baart, is dat een kwetsbare minderheid onder de groep ‘structuurzoekers’ zelfs af dreigt te glijden naar een onzeker bestaan. Ook als de krapte toeneemt, zullen deze jongeren zeer moeilijk aan het werk komen. Kijk maar naar de groei van het aantal Wajongers, het grote aantal leerlingen dat zonder een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komt en de groei van het VSO Praktijkonderwijs. Voor hen kan het tij alleen gekeerd worden als de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven, gezamenlijk én afzonderlijk, actie ondernemen."

Iedereen is nodig
"We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt, ook de jongeren die misschien op het eerste gezicht minder kansen hebben.", aldus Haiko van der Pol. "Bedrijven kunnen initiatieven nemen om juist deze groep binnenboord te krijgen en te houden. In sommige functies kunnen bijvoorbeeld "meester-gezelrelatie" in ere worden hersteld. Ook werk-leertrajecten kunnen goede diensten bewijzen (alleen al omdat het leren van een ambacht dan centraal staat, in plaats van het verwerven van bepaalde competenties). Persoonlijke aandacht, voldoende structuur (‘weten wat je moet doen’) en je thuis voelen zijn aspecten die voor deze groep extra van belang zijn."

Delen via

Vergelijkbare berichten