Uitstekende start voor Doefonds Fryslan

Sinds de zomer van 2014 is er het Doefonds Fryslân. Het fonds verstrekt financiering, in de vorm van leningen en aandelenkapitaal, aan Friese MKB’ers met een innovatief idee en een gedegen businessplan. Het is een initiatief van de provincie Fryslân, waarbij het beheer is uitbesteed aan de NOM. Nu, een half jaar later, mag het Doefonds Fryslan met recht al een succes worden genoemd. ‘Het aantal aanvragen overtreft alle verwachtingen’, benadrukt Investment Manager Diederik Jongema. ‘We voorzien overduidelijk in een kapitaalbehoefte. Maar bovenal laat het zien dat er in de provincie op innovatief gebied heel veel gebeurt.’

Biotrack

Nadat al in een vroeg stadium de Zonderland Groep en het cadeauconcept MakeMyDreams door het fonds werden gefinancierd, werd daar recentelijk nog een drietal financieringen aan toegevoegd. Eén daarvan is Biotrack uit Leeuwarden, een bedrijf dat een bacteriedetectiemachine, de zogeheten AquaScope, ontwikkelde waarmee bacteriën razendsnel kunnen worden gemeten. ‘Om de ontwikkeling af te ronden had Biotrack elders al meerdere financieringen opgehaald’, vertelt Jongema. ‘Het Doefonds Fryslân was de sluitende financier. Biotrack werd daarmee in staat gesteld om de organisatie te professionaliseren en vervolgens te groeien. De AquaScope is inmiddels uitontwikkeld en kan in de markt worden gezet. Gezien de grote vraag naar het product is de potentie in elk geval enorm. ‘

De Houtmakers

Ook De HoutMakers zocht contact met het Doefonds Fryslân. Het bedrijf, binnenkort gevestigd in Heerenveen,  richt zich onder meer op het leveren van halffabricaten aan de trappen – en meubelindustrie. Van oudsher deed de industrie het maatwerk zelf, maar door de crisis is de focus verlegd naar het standaardiseren van producten. ‘De HoutMakers is in dat gat gedoken en bedient de houtverwerkende industrie sindsdien met hoogwaardige halffabricaten’, licht Jongema toe. ‘Het bedrijf boort dus een nieuwe markt aan. En ook dat valt onder innovatie. Bovendien wordt op die manier in de regio extra werkgelegenheid gecreëerd. Vandaar dat ook De HoutMakers door het Doefonds Fryslân wordt gefinancierd.

JRH Motors

Een ander bedrijf dat onlangs door Doefonds Fryslân verder op weg is geholpen is JRH Motors uit Leeuwarden. Het is een bedrijf in ontwikkeling dat erin is geslaagd om Amerikaanse technologie voor een warmwatermotor door te ontwikkelen. De nieuwe motor, gevalideerd door de TU Delft, maakt het mogelijk om energie uit warm water van een lagere temperatuur te halen. ‘De technologie bestond al langer, maar kon alleen stoom of water hoger dan 90 graden verwerken’, zegt Jongema. ‘Bij lagere temperaturen haalde de warmwatermotor niet het juiste rendement. JRH Motors heeft ervoor gezorgd dat de motor ook bij de verwerking van water van 60 tot 90 graden rendabel is. De technologie is geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Met behulp van de financiering van het Doefonds Fryslân kunnen proefmodellen worden ontwikkeld, om zo potentiële klanten te overtuigen van de meerwaarde van de nieuwe motor.’

Op volle kracht

Momenteel is nog een groot aantal aanvragen in behandeling. Ook daaruit zullen ongetwijfeld financieringen voortvloeien. ‘We gaan op volle kracht door’, onderstreept Jongema. ‘Daarom roep ik starters en bestaande bedrijven met innovatieve ideeën op om contact met ons op te nemen om  samen te kijken naar de mogelijkheden .’

Doefonds Fryslân
Het Doefonds Fryslân verstrekt risicodragende financiering in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal (in combinatie met andere financiers zoals banken). Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om innovatieve investeringen binnen het MKB. Het Doefonds Fryslân kan investeren met bedragen van €25.000,- tot maximaal € 1.5 miljoen per onderneming. Het fonds verstrekt geen subsidies maar uitsluitend financieringen.

Initiatiefnemer van het fonds is de Provincie Fryslân. De Provincie Fryslân zet in op de versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslân door stimulering van innovatie bij het MKB. De financiering van innovatieve ondernemers, starters of bestaande bedrijven met nieuwe ideeën is noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken. Het beheer van het fonds  is uitbesteed aan de NOM, die vanuit haar vestiging in Leeuwarden praktische invulling aan het fonds geeft.

Delen via

Vergelijkbare berichten