UNIEKE SAMENWERKING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN

Op 31 mei 2011 ondertekenden Husqvarna, Heigo, DCM, GreenSales, GroenGroep Eelde, O. de Leeuw Techniek en Buiter Beton een samenwerkingsovereenkomsten met de VHG afdeling Regio Noord en TerraNext. Het doel van de samenwerking is het onderwijs en het bedrijfsleven structureel beter op elkaar af te stemmen.

´In de toekomst zal het bedrijfsleven steeds meer de inhoud van het onderwijs bepalen, deze samenwerking is een unieke voorloper op dit traject en zal een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van TerraNext´, aldus Henk Klaver directeur van TerraNext.

TerraNext is een opleider in de groene sector voor jongvolwassenen. Van oudsher hebben zij al nauwe contacten met de noordelijke afdeling van de VHG, de brancheorganisatie voor ondernemers in het groen. Tussen hen ontstond ook het idee van het opzetten van een structurele samenwerking met diverse marktpartijen. ´Een hoger kennisniveau van arbeidskrachten binnen de branche leidt tot een professioneel gebruik van machines en producten ten aanzien van veiligheid, duurzaamheid en efficiency´, aldus de voorzitter van de VHG afdeling regio Noord, Douwe Snoek. ´Wij hebben hier als brancheorganisatie een voortrekkersrol in om het belang van onze leden te dienen. Daarom hebben wij partijen bij elkaar gebracht die een goede rol in de samenwerking kunnen vervullen.´

De samenwerking houdt in dat er structureel overleg is tussen de marktpartijen en de onderwijsinstelling, hierdoor ontstaat er een voortdurende toetsing tussen het niveau van onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Ook worden er tweemaal per jaar DoeDagen georganiseerd, waar cursisten, docenten en andere geïnteresseerden kennis kunnen maken met innovaties van de leveranciers. Om de samenwerking zichtbaar te maken, zijn de logo’s van de marktpartijen gepresenteerd op de mobiele lesunit van TerraNext. De samenwerking met deze partijen wordt voor drie jaar aangegaan. De voorzitter van de VHG afdeling regio Noord geeft echter aan dat dit een aftrap is van een continu proces. ´Samenwerken én met elkaar voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om het bedrijfsleven en onderwijs op elkaar af te stemmen, gaat altijd door´.

Delen via

Vergelijkbare berichten