Valideren: vaardigheden betrouwbaar vastleggen

De Noordoost-Friese arbeidsmarkt zou er wel eens anders uit kunnen gaan zien, dankzij het Valideringsproject van Libereaux en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Het project kreeg 320.000 euro subsidie uit de Versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslân. Nu de examencommissie van ROC Friese Poort heeft besloten de vaardigheden die Libereaux vaststelt te erkennen, worden de ontwikkelingen in heel Nederland met interesse gevolgd.

Het Noordoost-Friese project ‘Valideren, relevant worden en blijven voor werk’ is hiermee namelijk uniek. Raymond Steenkamp, directeur van Libereaux, specialist in arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid: “Ik was kortgeleden in Den Haag. Als je daar hoort welke vragen, ideeën en behoeften er zijn op het gebied van ontwikkelen: onvoorstelbaar. Met dit project hebben we daar echt een antwoord op.” Marjan van der Feen, programmadirecteur bij Qop Noordoost-Fryslân: “Daarom is het zo mooi dat het project zich in Noordoost-Friesland afspeelt: we komen op een positieve manier in de belangstelling. De stap die de examencommissie heeft genomen maakt het onderscheidend. Nu kun je gericht ondernemers benaderen.”

“Onze examencommissie heeft aangegeven dit traject als betrouwbaar te zien”, bevestigt Christa van der Veer, opleidingsadviseur en projectleider van dit valideringsproject bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. “We hebben zelfs een beleidsmedewerker aangenomen om valideren verder te integreren in onze organisatie.”

Werknemersvraagstuk oplossen
Raymond: “Valideren is op een betrouwbare en objectieve manier de kwaliteiten van iemand in beeld brengen, zodat het onderwijs er een waarde aan kan toekennen. Het is een erkende manier om vaardigheden vast te leggen, waardoor je een andere kijk krijgt op de inzetbaarheid van een persoon. We investeren fors in gesprekken met werkgevers: we leggen uit wat we doen, welk probleem we oplossen en wat dat oplevert. Bij veel bedrijven is een cultuuromslag nodig. Ze proberen met quick fixes zoals een aangepaste vacaturetekst personeel te werven. Maar wat zijn de kwaliteiten en vaardigheden van de mensen die je in huis hebt? Als je dat goed onderzoekt, heb je dan überhaupt vacatureruimte? We kunnen jouw personeelsvraagstuk oplossen door wat mensen kennen en kunnen te valideren en hen op een goede plek in de organisatie neer te zetten. Er is veel nieuwsgierigheid naar wat we doen en de noodzaak is groot: de komende periode staan al zes kennissessies met werkgevers in de regio gepland.”

Onnodig leren voorkomen
Marjan: “Het wordt nu zichtbaar en concreet, het aantal gesprekken zal gauw meer worden.” Raymond: “We laten zien dat er een andere mogelijkheid is: we verleiden werkgevers tot ontwikkeling.” Christa: “Libereaux en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen voeren beiden gesprekken met werkgevers, waarna Libereaux verder inzoomt bij werkgevers en werknemers. Libereaux stelt het doelprofiel op en begeleidt het vullen van portfolio’s. Daarna kijkt ROC Friese Poort: kunnen wij aansluiten op de opgehaalde ontwikkelbehoefte met opleidingen en maatwerk-leren? Kan aan dit portfolio een erkend certificaat of diploma gekoppeld worden dat een waarde vertegenwoordigt op de arbeidsmarkt?” Marjan: “Dit sluit mooi aan bij één van de doelen van de Versnellingsagenda: het gemiddelde opleidingsniveau in de regio verhogen.” Christa: “Dat doen we dus ook door onnodig leren te voorkomen: mensen kennen en kunnen al veel, het moet alleen nog gevalideerd worden.”

Waarderen en erkennen
Raymond: “De kernboodschap richting werkgevers is dan ook: er wordt een waarde toegekend aan wat wij vaststellen.” Marjan: “Een valideringstraject aangaan is ook een manier om werknemers te laten zien dat je hen ziet, waardeert en erkent.” Christa knikt: “We hebben dit projectplan samen met Libereaux geschreven, omdat we al vanaf de aanvang overtuigd zijn dat dit de toekomst is.” Marjan: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe samen optrekken en innoveren leidt tot verandering. De subsidie uit de Versnellingsagenda maakt het verschil. Hier hebben straks veel mensen profijt van.” Raymond: “Zowel werkgevers als werknemers.”

Doorbraak
Libereaux en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen willen vóór volgende zomer tweehonderd Noordoost-Friezen kennis laten maken met het valideringstraject. Raymond: “Of dat via een werkgever is of vanuit het individu zelf maakt niet uit. We kijken altijd wat haalbaar is en welk traject geschikt is. De subsidie geeft ons tijd en ruimte om te ontdekken, bouwen en ontwerpen. Doordat ROC Friese Poort speciaal een professional heeft aangenomen, kunnen we het echt bestendigen.” Christa: “Het is geen eenmalige actie: wij geloven hierin en willen dit als beleid doorvoeren.” Raymond: “Daarvoor hebben we een doorbraak nodig. Daarom vragen we werkgevers: stel je voor dat alle kwaliteiten van iedereen binnen jouw bedrijf goed en betrouwbaar in beeld zijn gebracht, hoe ziet jouw organisatie er dan uit? Met het Valideringsproject zetten we samen de eerste stap. Wie doet er mee?”

Vergelijkbare berichten