Van der Wiel Holding terug naar de basis

Maarten Reijgersberg heeft sinds 17 augustus jl. de algehele leiding bij Van der Wiel. Kersvers in het zadel is hij graag bereid om de recente ontwikkelingen samen te vatten. “De onderneming bezat de laatste jaren een veelheid aan infra- en transportactiviteiten; ook in het buitenland. Dat heeft ons veel opgeleverd. Maar ook veel gekost. Daarom hebben we besloten om terug te gaan naar de basis. We hebben diverse bedrijfsactiviteiten afgestoten en zo afscheid genomen van alle exotische franje. Ook hebben we sinds kort een grotendeels nieuwe bedrijfsleiding.”

Van zand tot rondhout

Als Maarten Reijgersberg gebeld wordt voor het interview rijdt hij net een dag mee op een houtauto van Van der Wiel. Voor wie het niet weet: de onderneming is groot geworden met bulktransport van bouw- en grondstoffen zoals grond, zand, grind, leem en bagger. Rondhout hoort daar de laatste jaren ook bij. “Staatsbosbeheer is een grote opdrachtgever, op het gebied van rondhout verzorgen we voor hen het hele logistieke proces. Dat doen we met twaalf eigen houtwagens en soms vier inhuurwagens. In totaal bezit Van der Wiel 75 vrachtwagens.”

Verduurzaming

Voor een onderneming die is teruggegaan naar de basis heeft Van der Wiel één bedrijfsdivisie gehandhaafd die een vreemde eend in de bijt lijkt. Biogas. De onderneming heeft een solide reputatie opgebouwd in het ontwerpen, aanleggen en beheren van biogasinstallaties voor industrie, bedrijf en waterschap. “Biogas en stortgas lijken op het eerste gezicht misschien niet te passen in onze keten van kernactiviteiten. Maar door het begrip ‘biogas’ te verruimen naar ‘verduurzaming’ is het juist complementair aan onze kernactiviteiten. We vervoeren dagelijks grote hoeveelheden secundaire bouwstoffen. Van sloopafval tot vervuilde grond. Een groot deel daarvan is geschikt voor hergebruik, inzetbaar als bouwstof of zelfs om te zetten in duurzame energie. Dus deze divisie zullen we de komende jaren zeker uitbreiden.”

Friesland ambassadeurs

“Verduurzaming sluit overigens naadloos aan op het dagelijks doen en denken binnen Van der Wiel”, benadrukt Maarten. “We proberen dat binnen alle geledingen van de onderneming handen en voeten te geven. Zo doen we veel om de CO2-uitstoot van het transport te reduceren. Niet geheel toevallig is de houtwagen waarop ik vandaag meerijd een Euro6 voertuig. Die voldoet aan de nieuwste emissienormen. Ik vind dat passen bij een bedrijf als Van der Wiel. We zijn niet alleen een grote werkgever maar willen ons ook in brede zin profileren als ambassadeurs van Friesland.”

Delen via

Vergelijkbare berichten