Veel belangstelling voor bijeenkomst Retail 2020 in Wolvega

Olaf Busch, adviseur HBD gaf aan wat de nieuwe trends van het winkelen zijn en de toenemende rol van de social media in de detailhandel. Volgens hem is het zaak om in te spelen op deze veranderingen; de komende jaren wordt er nog meer geëist van het ondernemerschap. Ondernemers zullen zich aan moeten passen nu het nog kan. Persoonlijk contact blijft ook de komende jaren van groot belang. Reviews op internet worden steeds belangrijker.

Bert Broekhuis, directeur Broekhuis Rijs Advisering, vertelde dat de komende 10 jaar 20% tot 30% van de winkels zal gaan verdwijnen. Dit betekent dat 1 op de 4 winkeliers binnen 10 jaar de winkel zal sluiten. Dit houdt in dat de leegstand toe zal nemen, zeker in Noord Nederland, ook al omdat daar de winkels in verhouding groter zijn dan in de rest van Nederland. Beleggers willen nagenoeg niet meer investeren in nieuwe winkels en banken zijn zeer terughoudend als het gaat om financiering. De komende jaren zullen de perifere locaties het nog moeilijker gaan krijgen. De spanning tussen die locaties en de kernwinkelgebieden zal verder gaan toenemen. Hij gaf aan dat het verstandig is om zeer terughoudend te zijn met de toevoeging van nieuwe vierkante meters voor detailhandel. Het lijkt zaak om de detailhandel nog meer te concentreren in de kernwinkelgebieden. Het zal nodig zijn om tal van winkelpanden een nieuwe bestemming te geven, omdat de winkelfunctie niet meer zal worden ingevuld.

Na de pauze vertelde Frits Boersma, van Modehuis Boersma en Sims uit Wolvega, hoe hij met zijn bedrijf inspeelt op de ontwikkelingen in de detailhandel. Hij gaf aan dat hij heeft ingespeeld op de verschillende doelgroepen, door het aanbod te verdelen over twee winkels. Daarnaast is ook gestart met een webshop. Door deze drie-eenheid wordt het marktgebied zo efficiënt en compleet mogelijk bediend. Hij waarschuwde daarbij dat een webshop ook veel tijd, geld en energie kost en dat je dit leuk moet vinden, want anders lukt het niet. Goed persoonlijk contact is wat hem betreft nog steeds van groot belang.

Tijdens de forumdiscussie, waar naast de inleiders, ook burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf deel van uitmaakte, kwam naar voren dat leegstand van winkelpanden volgens de heer Boersma nu al een probleem is in Wolvega. De heer Oosterman geeft aan dat het ook in Oosterwolde speelt, maar niet alleen in en om het centrum maar ook ten aanzien van de perifere locaties. In Oosterwolde zal wat in het centrum moeten gebeuren. Daarbij zal dan ook een antwoord gegeven moeten worden op de vraag of één of meer supermarkten ruimte kunnen krijgen buiten het kernwinkelgebied. Er zal ook een keuze gemaakt moeten worden qua prioriteit tussen detailhandel op het bedrijventerrein en het centrum. Wat Oosterman betreft wordt de prioriteit bij het centrum gelegd.

De heer Broekhuis pleit er erg voor om het kernwinkelgebied compact te houden en noemt Zuidhorn als voorbeeld hoe dat kan, ook al is de ruimte beperkt. De discussie leverde verder de conclusie op dat ondernemers niet alleen in staat zijn de veranderingen alleen het hoofd te bieden. Gemeente kunnen dat ook niet alleen. De noodzaak om samen te werken tussen ondernemers en gemeente staat bij de aanwezigen niet ter discussie en er is daartoe ook bereidheid. Het is wel zaak om in te spelen op de veranderingen en dit verder uit te dragen. Iedereen zal zich hiervan meer bewust moeten worden. Dat geldt ook zeker voor de pandeigenaren.

Meer informatie evenals de inleidingen is te vinden op de site www.kvk.nl/retail2020noord.

Delen via

Vergelijkbare berichten