Veel belangstelling voor de KvK-Overnamedag

Duidelijk werd dat ondernemers die hun bedrijf willen verkopen veel tijd moeten investeren om de waarde te bepalen en het bedrijf verkoopklaar te maken. Jonge professionals met managementervaring die nu in loondienst werken, waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden om een bedrijf te kopen. “Ik bruis van de energie en kan mijn ei moeilijk kwijt bij mijn huidige baas. Tijd om mijn expertise in te zetten voor mijn eigen

bedrijf”, aldus één van de bezoekers. Vooral voor kopers biedt de overnamemarkt goede kansen. Dit blijkt uit een onderzoek van dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers. “Overnemers spelen een belangrijke en constructieve rol in de economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, productiviteit en continuïteit”, aldus Van Teeffelen. Overnemers hebben ook een bewezen grotere overlevingskans op de markt dan starters. Na vijf jaar is 96% van de overnemers nog actief, tegenover 50% van de starters. Tweederde van de

Vooral voor kopers biedt de overnamemarkt goede kansen. Dit blijkt uit een onderzoek van dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers. “Overnemers spelen een belangrijke en constructieve rol in de economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, productiviteit en continuïteit”, aldus Van Teeffelen. Overnemers hebben ook een bewezen grotere overlevingskans op de markt dan starters. Na vijf jaar is 96% van de overnemers nog actief, tegenover 50% van de starters. Tweederde van de

overnemers is zo succesvol dat ze omzetstijging realiseren, het klantenbestand vergroten en de winstgevendheid verbeteren. Vorig jaar registreerde de Kamer van Koophandel ruim 120.000 starters. Dat zijn allemaal potentiële overnemers.

Babyboomers

Het aantal bedrijven dat in de komende jaren voor overname ter beschikking komt zal door de vergrijzing alleen maar toenemen: 35% van de ondernemers in Nederland is namelijk ouder dan 50 jaar. “Het opvolgingsprobleem voor de Nederlandse babyboomers is een Europees probleem; er wordt gevreesd voor een golf aan bedrijven die te koop komen te staan en een groot tekort aan kopers, met een stil pensioendrama als gevolg”, stelt Van Teeffelen.

Overnamedag

Kopers en verkopers konden gisteren bij Hotel Van der Valk in Assen terecht voor specifieke informatie over het thema bedrijfsoverdracht tijdens diverse presentaties en op de informatiemarkt.

Onderzoek

Van Teeffelen deed literatuur onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen overnemers, starters en opvolgers (binnen familiebedrijven). Hij constateerde dat overnemers gemiddeld ouder zijn en meer managementervaring hebben dan starters en opvolgers. In sectoren met hoge startkosten en toetredingsdrempels (horeca, landbouw, groothandel) komen overnames meer voor. Het onderzoek is te downloaden via http://bit.ly/hTdeaF

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Hermien Buls, adviseur communicatie van de

Kamer van Koophandel Noord-Nederland, telefoonnummer 088-5851178 of 06-20612813.

Delen via

Vergelijkbare berichten