Venturi: Nieuw project voor bedrijfsovername

Dit idee is gelanceerd door de bureaus Flexwurk in Heerenveen en PENN Communicatie in Leeuwarden. Het wordt de komende weken in opdracht van de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en gemeenten in Noordoost- en Noordwest-Fryslân praktisch uitgewerkt.

Onder de naam ‘Project Venturi’ is het plan eind vorig jaar op verzoek van de gemeente Leeuwarden ingediend om de werkloosheid onder HBO’ers te bestrijden en waardevolle ondernemingen te behouden. Overheden en particuliere partijen als banken, accountants en ondernemersorganisaties hebben enthousiast gereageerd. Ook de Kamer van Koophandel in Fryslân en Kennisinstituten willen eraan meewerken.

Het is de bedoeling om ondernemende HBO’ers in contact te brengen met bedrijven die in aanmerking komen voor overname. Ze krijgen intensieve begeleiding om een succesvolle start te maken. De ondernemer, die een bedrijf of een bedrijfsonderdeel wil verkopen, zal in het begin als mentor fungeren.

Deze aanpak zal bijdragen tot meer vitaliteit in de economie. Dat is wenselijk, omdat het aantal vijftigplussers onder de Friese ondernemers de laatste jaren sterk is toegenomen.

Bij een geslaagde uitvoering van het Venturi-project, dat na een voorbereidingsfase deze zomer van start kan gaan, krijgt de werkgelegenheid een impuls en blijven voorzieningen in steden en dorpen behouden.

Delen via

Vergelijkbare berichten