Verder komen door kennis te delen

Nielsen-Massey
Het Atelier, een knooppunt van onderwijsopdrachten, trainees, werkervaringsplaatsen en stages, is een pilot gestart met studenten, om het bedrijfsleven en deze studenten aan elkaar te koppelen. Opdrachtgever Nielsen-Massey wilde zijn werknemers meer stimuleren om op de fiets naar het werk te komen, maar had hiervoor niet de juiste voorzieningen en vroeg om het bouwen van een fietsenberging. Hoe pak je dit aan? Waar begin je? Wat zijn belangrijke punten om in de gaten te houden? Om dit te begeleiden, is bouwbedrijf Jorritsma in de arm genomen. Commercieel manager Reinier Bron vindt het een geweldig project. “We werden door het Friesland College benaderd om als begeleiders te dienen en daar hoefden we geen twee keer over na te denken”, vertelt hij. “Feitelijk gaat het om een prijsvraag, waar twaalf leerlingen aan meedoen, bestaande uit zes teams. Elk team moet voor zichzelf een plan uitwerken, met als enige voorkennis de naam van hun opdrachtgever en dat het eindresultaat een fietsenberging moest worden.”

Van begin tot eind
De studenten doorlopen het gehele traject, wat begint bij onderzoek naar welke criteria van invloed kunnen zijn op het plan van aanpak, het ontwerpen, het kunnen onderbouwen van het ontwerp, bodemonderzoek, het vaststellen van de constructie, het maken van materiaalkeuze, het maken van een offerte, een planning en het presenteren. Het beste ontwerp wordt uitgevoerd. Met de begeleiding van Jorritsma is het een perfecte manier om studenten en het bedrijfsleven bij elkaar te laten komen. “De plannen werden aan ons voorgelegd, zodat wij vragen konden stellen en opmerkingen konden geven”, aldus Bron. “En in oktober mochten de zes teams hun plannen presenteren in De Kanselarij in Leeuwarden. Aan de hand van deze presentaties maakt Nielsen-Massey een keuze en mag de fietsenberging gebouwd worden. De vergunningsaanvraag is ook een belangrijk onderdeel en het is erg fijn dat de gemeente hier zijn rol in speelt.”

Jorritsma Bouw Friesland College

Ervaring
Jorritsma zag de samenwerking met de studenten als een unieke kans. “Wij werken hier heel graag aan mee”, vertelt Bron. “We komen namelijk alleen vooruit door te delen. De afstand tussen het onderwijs en de studenten is vaak heel groot, maar door deze samenwerking ontstaat er een interessante wisselwerking. Studenten leren veel van ons, maar door hun frisse kijk op zaken, kunnen wij op onze beurt weer veel van de studenten leren. Daarbij is het voor de studenten ook belangrijk voor hun toekomst. Bij vacatures is vaak ervaring nodig, maar pas afgestudeerden hebben dat vaak niet. Zo’n project verandert dat. Het staat mooi op de CV, wat gelijk de kracht van dit gebeuren is.”

Onbetaalbaar
“Dit soort projecten moeten veel vaker opgezet worden”, vervolgt Bron. “In de bouw hebben we te maken met een flinke vergrijzing en raken we op den duur veel ervaring kwijt. Naar verwachting kampen we over een aantal jaren al met een tekort aan medewerkers. Studenten zijn dan ook de toekomst en we komen vooruit door die veelbelovende toekomst met elkaar te delen.” De presentatie in De Kanselarij was ondertussen een groot succes, al gierden bij veel studenten de zenuwen door het lijf. Het presenteren van je plannen is immers geen sinecure; de opdrachtgever, maar ook de beoordelaars en begeleiders stonden er immers met de neus bovenop. En daarbij: het beste plan wint de aanbesteding. Er lag nogal wat druk op. Wie de aanbesteding wint en hoe de berging er uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt. De studenten zullen eerst nog even in spanning moeten blijven, want de plannen moeten nauwkeurig doorgenomen worden. Maar wat het ook wordt, projecten als deze zijn onbetaalbaar in ervaring en leerwaarde. Navolging is slechts een kwestie van tijd.

Delen via

Vergelijkbare berichten