Vernietiging milieuvergunning REC verrast gemeente

De uitspraak van de Raad van State betekent voor het college van B&W en gemeenteraad niet dat  er een nieuw besluit moet komen over de verleende bouwvergunning. De bouwvergunning blijft geldig. De gemeente heeft door de uitspraak van de Raad van State geen instrument om de bouw stil te leggen. De provincie is het bevoegd gezag.

Aan de andere kant is het college tevreden dat die elementen zoals de volksgezondheid, strijdigheid van het bestemmingsplan, de hoogte van schoorsteen en de ligging aan het Wad door de Raad van State positief zijn beoordeeld.

Bron: Gemeente Harlingen

Delen via

Vergelijkbare berichten