Vernieuwde garantie afspraken onderhouds- en verfbranche

Garanties op de kwaliteit van het onderhoud bij prestatiecontracten kunnen nu door de onderhoudsbedrijven en de verfindustrie samen worden gedekt. Dit betekent voor opdrachtgevers zoals woningcorporaties het beste van twee werelden: slechts één aanspreekpunt bij het onderhoudsbedrijf waarmee de opdrachtgever het onderhoudscontract heeft afgesloten en tegelijkertijd een garantie door onderhoudsbedrijf en verffabrikant tezamen.

Technisch gezien sluit het onderhoudsbedrijf met de verffabrikant het nieuwe garantiecontract. In het contract dat de opdrachtgever met het onderhoudsbedrijf heeft afgesloten wordt daarnaar verwezen zodat de opdrachtgever kan rekenen op de garantiebepalingen die niet alleen door zijn contractpartner, het onderhoudsbedrijf, maar ook door de desbetreffende verffabrikant worden gedragen.

De vernieuwde garantie krijgt zijn toepassing bij resultaatgericht vastgoedonderhoud. Deze vorm van onderhoud is gebaseerd op meerjarige onderhoudsafspraken waarin het onderhoudsbedrijf een van te voren afgesproken kwaliteitsniveau jaar na jaar garandeert. Uit eerder verricht onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid bleek dat deze vorm van onderhoud de komende drie jaar in de corporatiesector zal verdubbelen.

Dit akkoord ligt in lijn met de ontwikkeling die FOSAG voor haar leden toenemend nastreeft: de ambitie als schilders- en onderhoudssector om te groeien tot een sector die zich door professionaliteit en (kwaliteits-) zekerheid richting haar klanten en vakmanschap toenemend onderscheidt van doe-het-zelf en ‘zwart’ onderhoud. Ook wil de sector, tezamen met de verfleveranciers, werken aan steeds duurzamer onderhoud: zo wordt in nauwe samenwerking tussen schilders en verffabrikanten gewerkt aan de toepassing van steeds meer ‘schonere’ verven.

Delen via

Vergelijkbare berichten