Verontruste ondernemers roepen met brandbrief op tot snelle oplossing na afsluiting belangrijke verkeersader A7

Bedrijven in Noord-Nederland zijn diep bezorgd over de afsluiting van Rijksweg A7 tussen Joure en Sneek, waardoor transportbewegingen sterk worden bemoeilijkt. De afsluiting van deze rijksweg heeft grote gevolgen voor de bedrijven en hun werknemers. Omdat een noodoplossing voorlopig achterwege blijft hebben een aantal ondernemers een brandbrief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

“We snappen dat de overheid is overvallen door het incident bij het aquaduct, maar we begrijpen niet waarom er geen noodoplossing wordt aangeboden”, zegt Christien Lycklama à Nijeholt van transportbedrijf Hoekstra in Sneek, één van de initiatiefnemers van de brief. “Het is onverantwoord om al dit verkeer door dorpen en over wegen met bruggen te leiden. Dit zorgt voor ongelukken en enorme vertragingen. Zeker als straks de bruggen elk kwartier open gaan.”

Een noodoplossing is wel degelijk mogelijk, stellen de ondernemers. “Bijvoorbeeld door in de tunnel tijdelijk één rijbaan open te houden, zodat de B-wegen worden ontzien. Deze B-wegen en bruggen zijn niet geschikt voor deze enorme verkeersintensiteit. Daarom is de Rijksweg er in 1960 gekomen. Sindsdien is de verkeersintensiteit alleen maar toegenomen, met bovendien grotere en zwaardere voertuigen en veel meer waterrecreatie- en fietsverkeer.”

“In 2018 passeerden op deze rijksweg dagelijks gemiddeld 1280 motorvoertuigen per uur”, aldus de ondernemers. “En wij geloven dat de rijksweg nog geen week gesloten was geweest als dit incident in de Randstad had plaatsgevonden. En dat steekt. Ook wij zijn nette ondernemers die voor veel werkgelegenheid zorgen, onze verantwoordelijkheid nemen ook in de maatschappij en ieder jaar keurig belasting betalen”.

De bedrijven benadrukken dat de belastingdruk voor de transportsector enorm hoog is, en dat ze verwachten dat de overheid zorgt voor een fatsoenlijke infrastructuur. “Want dit is niet een op zichzelf staand incident. Op heel veel plaatsen in Nederland ondervinden we momenteel last van (aslast)beperkingen door achterstallig onderhoud van wegen. Naast vertraging levert dat bovendien veel schade op. Een kwartier vertraging op de heen- en terugweg lijkt misschien niet veel, maar kost per vrachtwagen 50 euro per traject. Voor een bedrijf als Poiesz Supermarkten is dat echter een post van 1,25 miljoen op jaarbasis. En dat is nog maar één onderneming.

Delen via

Vergelijkbare berichten

Geen vergelijkbare berichten gevonden