Verslag jaarcongres Noordelijke Productiviteits Alliantie

Praktijkverhalen

 Op het congres van NPAL – hét netwerk voor industriële bedrijven die hun productiviteit continu willen verbeteren – vertelde René Boeijenga van Miedema in Winsum, fabrikant van landbouwwerktuigen, over zijn ‘struggle for lean’. Hoe het Friese bedrijf is omgeschakeld van produceren op voorraad, naar productie op order. “Een cultuuromslag die ook veel weerstand opriep, we produceerden al 60 jaar op dezelfde manier. Hadden we het niet gedaan, dan zouden we het heel moeilijk hebben gekregen.” De ingreep heeft de doorlooptijd en voorraden drastisch teruggebracht, de medewerkers zijn sterker betrokken en Miedema's omzet is meer dan verdubbeld.

Frank van der Giezen, bij Reym in Veendam verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, veiligheid en milieu, vertelde hoe Reym door gericht gezondheidsbeleid het verzuimpercentage significant beneden het landelijk gemiddelde heeft weten te brengen. Door de medewerkers serieus te nemen, letterlijk met ze in gesprek te gaan (o.a. ontbijtgesprekken) en ze te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf. “Met opmerkelijke resultaten voor een bedrijf waar mensen zwaar werk verrichten”, aldus Van der Giezen.

Directeur Rob Goossens van Fokker Aerostructures in Hoogeveen, schetste de successen en tegenslagen bij de invoering van de 'foutloze fabriek'. Dit is de ultieme ambitie van het project Smart Factory waarin Fokker samenwerkt met 4 noordelijke MKB ondernemingen. Een zeer positieve ervaring voor Fokker: “Vanuit het mkb komen innovatieve ideeën, het mkb krijgt er ondersteuning bij kennisontwikkeling voor terug.

”Net als de andere sprekers benadrukte manager technische dienst Peter van Dam van Suikerunie Vierverlaten in Groningen de kracht van de clusteraanpak van NOM en NPAL. Hij participeert in het samenwerkingsverband van bedrijfsleven en mbo- en hbo-scholen dat een nieuwe aanpak voor werkvoorbereiding oplevert. Samen met Alfacollege en Kenteq is een MBO opleiding (35 dagdelen!) ontwikkeld en met Hanzehogeschool een HBO opleiding. De eerste deelnemers sluiten de MBO opleidingnog deze maand af!

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Vanuit arbeidsmarktperspectief belichtte Steven Gudde, senior manager business development en innovatie bij Randstad Nederland de toekomstige verhouding tussen werkgever en werknemer. Die is hard en ingrijpend aan het veranderen, aldus Gudde. “Het is niet langer de werkgever die bepaalt, de werknemer zit aan het stuur.” Om het voorziene tekort op de arbeidsmarkt (circa 1,2 miljoen mensen) te kunnen opvangen, zullen werkgevers en dus ook de industrie volgens Gudde veel beter moeten inspelen op wensen van moderne werknemers, die traditionele arbeidsrelaties afwijzen en een arbeidscontract geheel naar hun wensen eisen.

NPAL Agenda voor de noordelijke industrie 2012 – 2017

Op het congres werd ook de NPAL Agenda voor de noordelijke industrie 2012 – 2017 gepresenteerd. De Agenda is gemaakt met input van de deelnemers van NPAL en bestaat uit 6 onderwerpen die de komende jaren hoog op de agenda van de noordelijke industrie staan: investeren in personeel, versterken instroom van personeel, toepassen duurzame technologie, verbetering productieprocessen, stimuleren ondernemerschap, openheid en versterking van kennisnetwerk. De Agenda is overhandigd aan voorzitter Riek Siertsema van MKB-Nederland Noord, VNO-NCW-directeur Lambert Zwiers en SER Noord-Nederland secretaris Fleur Gräper-Van Koolwijk. Hen is gevraagd te helpen om deze onderwerpen ook hoog op de agenda te krijgen van hun achterban én van de regionale poilitiek.

Slotwoord

Siem Jansen, directeur van NOM bedankte de bedrijven voor hun inbreng bij het formuleren van hun verbeterthema’s. Hij gaf aan dat NOM de komende jaren zich zal inzetten om uitvoering van de Agenda voor elkaar te krijgen. De bedrijven moeten daarbij het voortouw blijven nemen.

Wilt u ook een exemplaar van de NPAL Agenda voor de Noordelijke Industrie 2012-2017 ontvangen? Dat kan door naar de website van NPAL te gaan en hier de Agenda aan te vragen. Tevens op de site een videoverslag van het Jaarcongres.

Delen via

Vergelijkbare berichten