Nationaal Groeifonds investeert in watertechnologiesector en duurzame waterbeschikbaarheid

Een consortium van circa 600 partijen gaat middels het Groeiplan Watertechnologie € 342 miljoen investeren in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector en in samenhang daarmee de duurzame Nederlandse waterbeschikbaarheid. Het plan behelst een periode van 10 jaar. Hiervoor is financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF) toegekend. Onlangs heeft het kabinet, op advies van de NGF-adviescommissie, besloten een bedrag van € 135 miljoen in het Groeiplan te investeren. De overige middelen worden ingebracht door bedrijven (€106 miljoen) en decentrale overheden en kennisinstellingen (€101 miljoen).

In april 2022 had de NGF-adviescommissie op basis van een voorloper van het nu goedgekeurde plan de toegekende € 135 miljoen reeds gereserveerd. Naar aanleiding van de suggesties van de commissie is door het consortium de afgelopen maanden gewerkt aan een verbeterd voorstel. Ten opzichte van de eerdere indiening is onder andere meer focus aangebracht op het nationale verdienvermogen.

Unieke samenwerking

De samenwerking achter het Groeiplan is uniek in breedte en omvang en het potentieel is groot, erkent de adviescommissie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen producten, processen en diensten die wereldwijd kunnen worden verkocht in markten waar vraagstukken op het vlak van waterkwantiteit en -kwaliteit spelen. Die markten zijn praktisch overal. Zo benoemt het World Economic Forum waterschaarste al acht opeenvolgende jaren als één van vijf grootste bedreigingen wereldwijd voor de welvaart. De grote economische kansen in de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende schoon water worden nu door verschillende oorzaken nog te weinig en te langzaam verzilverd.

Het Groeiplan Watertechnologie draagt eraan bij dat de barrières voor innovatie en het naar de markt brengen van deze baanbrekende technologieën worden verkleind. Hiermee geeft het Groeiplan een belangrijke impuls aan innovatiekracht, groei en exportvolume van de sector. Het plan omvat het gehele ecosysteem van kennis naar kunde naar kassa: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, validering en opschaling tot eerste demonstratie-toepassing door (private en publieke) launching customers, met flankerende afstemming binnen de sector en met andere sectoren. Het Groeiplan borgt de doorstroming van Nederlandse bedrijven naar de wereldmarkt en biedt zo economische meerwaarde voor bedrijven in de Nederlandse watertechnologie.

Zo wordt ingezet op groei van het verdienvermogen en de arbeidsproductiviteit, zowel voor de watertechnologiesector als voor watergebruikende sectoren. Tegelijkertijd leidt de innovatie en valorisatie die hiervoor nodig is tot een watertransitie die zorgt voor voldoende schoon water en een grotere leveringszekerheid voor alle gebruikers (huishoudens, industrie, agro, natuur). Een essentiële voorwaarde in het vestigingsklimaat voor ondernemen en wonen.


Vergelijkbare berichten

Geen vergelijkbare berichten gevonden