Voldoende draagvlak voor Sneker Ondernemersfonds

Eerder al keurde de voltallige gemeenteraad het voorstel goed. Enige horde was toen nog een draagvlakmeting waarbij een voldoende aantal voorstemmers noodzakelijk was voor het fonds. De stemming onder de betreffende ondernemers binnen de historische grachtengordel van Sneek heeft plaats gevonden en daaruit bleek dat een ruime meerderheid zijn stem heeft uitgebracht, dat 80 % van de stemgerechtigden vóór het ondernemersfonds was en dat die tachtig procent een WOZ waarde vertegenwoordigen van 77% van het totaal. Ruim voldoende draagvlak dus voor het ondernemersfonds.

De besturen van zowel de Vereniging van Sneeker Zakenlieden als de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Sneek , zijn uiterst tevreden met het resultaat. "Dit is enorm belangrijk voor Sneek", aldus de VSZ-voorzitter Herbert de Vries, "omdat we nu het servicepeil naar de bevolking van Sneek en de bezoekers van de Sneker binnenstad minimaal op een gelijk peil kunnen handhaven. Het alternatief zou een situatie zijn geweest waarin steeds minder dingen mogelijk zouden zijn; een sobere Sinterklaasviering, geen vervanging van de verlichting door led-lampen, allerlei acties die we nu ondernemen en/of ondersteunen. Dit is goed voor Sneek. En wat ook belangrijk is: alle bedrijven betalen mee aan het nieuwe ondernemersfonds, geen ‘freeriders‘ meer".
BIZ-fonds

Een BIZ is een gebied waarbinnen ondernemers investeren in activiteiten die populair gezegd gericht zijn op ‘schoon, heel en veilig’ Door de oprichting van een BIZ kunnen de kosten van de investeringen verdeeld worden over alle ondernemers. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Het fonds dat er aan ten grondslag ligt, wordt gevoed uit een verhoging van het eigenaarsdeel van de WOZ van niet-particuliere panden binnen de grenzen van de investerings zone.  De uitvoering van de BIZ wordt verzorgd door de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Sneek.

Sneek is de eerste binnenstad in Fryslân waar de BIZ wordt ingevoerd.

Delen via

Vergelijkbare berichten