Warmtenet betaalbare oplossing voor aardgasvrije wijk Het Eiland in Sneek

Voor 2030 wil gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte, die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord. Wethouder Henk de Boer: ‘Tegearre mei Elkien en Accolade stopje wy in soad enerzjy yn dit projekt. Op Het Eiland steane sa ’n 900 wenningen. It is foar ús tige wichtich dat it foar alle bewenners betelber is en bliuwt. Dit is in prachtige stap rjochting ús klimaatdoelen.’

Wetterwaarmte in de buurt

Het idee is om warmte uit het omliggende water te gebruiken. De warmte wordt in de zomer ‘geoogst’ en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt de warmte weer opgehaald uit de bodem en stroomt via een warmtenet, een stelsel van buizen, naar de woningen. Begin 2023 neemt het college van B&W een besluit over de aanbesteding van het warmtenet op Het Eiland. In 2024 moet de schop de grond in.

Steun voor lokale initiatieven

De gemeente ondersteunt ook initiatieven van inwoners om van het aardgas af te gaan, zoals bij Warm Heeg en Stogef in Bolsward. ‘Nije inisjativen binne altyd wolkom’, volgens de Boer. ‘Wy wurkje graach tegearre mei ús ynwenners oan de enerzjytransysje.’

Vergelijkbare berichten