Wat kost een verzuimverzekering?

Wanneer je een verzuimverzekering afsluit, dek je de (financiële) risico’s van verzuim af. De kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de loonsom van het bedrijf. Dit zijn alle loonkosten van de medewerkers die in dienst van jouw bedrijf zijn. De premie ligt gemiddeld tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonkosten. Dit is afhankelijk van de verschillende keuzes die je kunt maken bij het afsluiten van een verzuimverzekering.

Welke factoren hebben invloed op de premie van mijn verzuimverzekering?

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering bij verzuimverzekeraar Sazas kun je verschillende keuzes maken. De keuze die je maakt, heeft invloed op de hoogte van de premie. Hierbij kun je denken aan:

  • Dekking – de dekking bepaalt de uitkering van de loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren. Mogelijkheden zijn: 100/100%, 100/85%, 100/70%, 85/70% of 70/70%;
  • Eigenrisicoperiode – dit is de periode waarin je als werkgever de loonbetaling voor eigen rekening neemt. Mogelijkheden zijn: 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. Dat laatste kan alleen onder bepaalde voorwaarden;
  • Contractduur – de keuze voor de duur van het contract kan van invloed zijn op de premie. Mogelijkheden zijn: 1-jarig of 3-jarig contract;
  • Meeverzekeren werkgeverslasten – dit zijn de (sociale) premies die horen bij de loondoorbetaling. Mogelijkheden zijn: 20%, 25% of 30%;
  • Betaaltermijn van facturen – afhankelijk van de keuze, kunnen er administratiekosten worden gerekend. Mogelijkheden zijn: per maand of per kwartaal;
  • Eindafrekening – je kunt kiezen voor een eindafrekening, dan weet je zeker dat wat je betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen;
  • Uitbreiden met arbodienstverlening – kies je voor een aanvulling met arbodienstverlening, dan betaal je hiervoor 0,56% van de loonsom per medewerker;
  • Uitbreiden met werknemersverzekeringen – de mogelijkheden zijn afhankelijk van de sector waarin jouw bedrijf actief is. De verzekering geeft financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • AOW’ers meeverzekeren – sommige mensen werken na het bereiken AOW-leeftijd door. Het is mogelijk om hen mee te verzekeren.

Wat dekt mijn verzuimverzekering?

Zoals je ziet zijn de kosten van een verzuimverzekering afhankelijk van deze keuzes die je maakt. Dit is vaak op basis van persoonlijke wensen en de huidige situatie van het bedrijf. De keuzes die gemaakt worden, hebben ook invloed op de dekking van de verzuimverzekering. Vaak dekt een ziekteverzuimverzekering het grootste deel van de kosten wanneer een medewerker ziek is. Hierbij kun je denken aan de kosten van loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Vergelijkbare berichten