Week van het Ambacht start in Joure met magische kick-off

De vierde week van het Ambacht kende een vliegende start met een officiële kick-off en een druk bezocht eerste event in Joure. Plaats van handeling: OSG Sevenwolde/Bornego College. De aftrap gebeurde onder de leiding van het illusionistenduo Rob en Emiel. Een belangrijk moment was de overhandiging van een pakket lesbrieven over ambachtelijke beroepen voor het basisonderwijs aan Mei Li Vos.

Dat gebeurde door Gerard Hemmes – ex-wethouder sociale zaken en arbeidsmarktbeleid van Joure: “We willen jonge kinderen wijzen op de mogelijkheid dat zij later ook een ambachtelijk beroep kunnen kiezen. Dat gebeurt nu pas veel later.”

Het programma bood ruimte aan tal van onderwerpen – en vragen – met betrekking tot de ambachtseconomie, die in Nederland steeds krachtiger aan de weg timmert en op de kaart staat. Die aandacht is even terecht als noodzakelijk, want het tekort aan mensen die een handvaardig vak beheersen is in diverse branches al voelbaar. En het is in ieders belang, het belang van de samenleving, dat die dreigende tekorten worden ondervangen. 
In zijn persoonlijke welkomstwoord benadrukte Piet Kalle, voorzitter van het HBA, de onmisbaarheid van de ambachten voor de Nederlandse economie. “De ambachtseconomie maakt het meer dan ooit!”. Directeur UWV Werkbedrijf André Timmermans vertelde dat UWV-werkcoaches zich steeds meer inzetten voor de kansen die de ambachtseconomie biedt. Hij is ervan overtuigd dat de diverse activiteiten van de Week eraan bijdragen dat jong en oud meer gaan kiezen voor een ambachtelijk beroep.

Namens ambachtsstad Joure heette burgermeester Bert Kuipers de Week van het Ambacht enthousiast welkom. “Joure is van oudsher een stad van ambachten en zal ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de ambachtseconomie in Nederland.”

Zakenvrouw van het Noorden Nelleke Mulder onderstreepte het belang van de eerste indruk die je maakt als ondernemer. Een kwestie van ondermeer de juiste kledingkeuze en lichaamstaal. Dat ook schoenen grote indruk kunnen maken, bewijst Bart Duivenvoorden van Duiv Shoes; deze jonge ondernemer ontwerpt en maakt  maatschoenen. Hij overhandigde een speciaal paar handgemaakte schoenen aan Maik de Boer.

Bart Willems van Unie Services pleitte voor ‘een leven lang leren en werken’, ook voor ambachtelijke beroepen en niet alleen voor de traditionele kenniseconomie. Jeroen Glas van FNV Jongeren sloot zich daarbij aan en riep op tot betere informatievoorziening vanuit de werkgevers over ambachtelijke beroepen, om jongeren te helpen een goede keuze te maken.

Peter Faber – acteur en directeur van Optimist BV – verzorgde een humorvolle afsluiting met een persoonlijk verhaal over zijn ontwikkeling als zelfstandig ondernemer. Met als tip voor de aanwezigen: “Try to be an orange; om je te onderscheiden van de appels en de peren.”

Naast het officiële programma van de kick-off, vond in Joure ook een groots opgezet event plaats waar brancheorganisaties, (vak)onderwijs en  bedrijven zich presenteerden met vakdemonstraties, beroepentesten, opleidingen, en concrete vacatures en stageplaatsen. In totaal trok de opening van de Week van het Ambacht circa 1.000 bezoekers.

De Week van het Ambacht 2010 vindt plaats van 16 t/m 24 april aanstaande. Het programma van deze vierde editie omvat ambachtelijke events en activiteiten in heel Nederland.
De Week van het Ambacht is een initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en UWV WERKbedrijf met Servicepunt Ambachten. De events worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Joure, Groningen, Hengelo, Heerhugowaard, Nieuwegein en Dordrecht.

Met 225.000 bedrijven, met samen circa 1.000.000 vakmensen, is de ambachtseconomie goed voor meer dan 133 miljard euro omzet.

Delen via

Vergelijkbare berichten