Werkgelegenheidsproject Fritech Je Kunt Het Dak Op

Geen instroom in het ambacht
Alle betrokken partijen maken zich grote zorgen om het ontbreken van de instroom van jongeren in het ambacht rietdekken? Er komen regelmatig vacatures voor ervaren rietdekkers voorbij, die niet of slecht ingevuld kunnen worden. Door het stoppen van de opleiding rietdekken, de vergrijzing en het imago van de bouw zal dit een steeds groter probleem worden. Zonder nieuwe instroom tenslotte ook geen ervaren rietdekkers voor de toekomst.

Het werkgelegenheidsproject
In het kader van het werkgelegenheidsproject ‘Je kunt het dak op!’ is het de bedoeling dat goed bemiddelbare werkzoekenden met een WWB-uitkering in aanmerking kunnen komen voor het volgen van de BBL-opleiding en de bijbehorende leer-werkplek bij een rietdekkersbedrijf voor de duur van minimaal 2 jaar. Alle partijen verwachten op deze wijze te kunnen zorgdragen voor duurzame uitstroom van werkzoekenden uit de eigen regio in combinatie met behoud van een oud en belangrijk ambacht voor onze prachtige regio. Wat Jeroen ten Brink van Fritech betreft: de perfecte combinatie!

Werken & leren
De leerlingen gaan 4 dagen per week in loondienst bij Fritech en worden uitgezonden naar één van de deelnemende Rietdekkersbedrijven. Daarnaast volgen zij 1 dag per week het theoretische gedeelte van de opleiding op een nog nader te bepalen locatie in de regio. Het Deltion College is een autoriteit op het gebied van opleidingen voor de Rietdekkersbranche en verzorgt het theoretische gedeelte van de opleiding.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Belangstellende Rietdekkersbedrijven kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op donderdag 22 mei 2014 in Innovatiehuis Lauwersdelta bij Jeroen ten Brink via 0511-548300 of jeroen@fritech.nl.

Delen via

Vergelijkbare berichten