Werkgevers ook voor tweede kwartaal 2010 nog niet positief

Nederlandse werkgevers voorspellen voor het tweede kwartaal van 2010 nog steeds een afname van de werkgelegenheid, maar enige verbetering is zichtbaar, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer die vandaag verschijnt.

Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2010 bedraagt namelijk -1% en dat is een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar (-3%). Het meest optimistische cijfer wordt gegeven door werkgevers uit de sector nutsbedrijven (+5%); pessimistischer zijn de werkgevers in de bouwnijverheid, de productiebedrijven en de sector transport, opslag en communicatie, elk met een Outlook van -4%.

Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland: “Vorig kwartaal meldden wij voor Nederland de somberste prognose sinds 2003: -3%. Ook voor het tweede kwartaal geven werkgevers aan een afname van de werkgelegenheid te voorzien. Wel is het cijfer iets positiever, namelijk -1%. Toch vinden wij het nog te vroeg om van een omslag te spreken. Immers,  vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 (+3%) is het nieuwe cijfer nog steeds 4 procentpunten zwakker.”

Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer. Het wordt verkregen door het percentage werkgevers dat voor het volgende kwartaal een inkrimping voorziet, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een negatief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de arbeidsmarkt.

Sectoren

Verbetering van het netto werkgelegenheidscijfer vergeleken met het vorige kwartaal valt in Nederland te constateren bij werkgevers in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij (+5 procentpunten), zakelijke dienstverlening (+ 4 procentpunten) en productiebedrijven (+3 procentpunten). Een bescheidener verbetering wordt door werkgevers voorzien in de sectoren mijnbouw en delfstofwinning (+2 procentpunten) en groothandel, detailhandel en horeca (+1 procentpunt).
Werkgevers in de bouw, nutsbedrijven en het transport rapporteren een somberder voorspelling dan in Q1 2010, met verschillen van respectievelijk -3, -1 en -7 procentpunten. Van der Pol: “Meestal zien we in de sectoren productie en transport een zelfde beweging naar meer of minder werkgelegenheid. Dit keer echter voorspellen werkgevers in de productiesector een verbetering die we in de transportsector (nog) niet terugzien, integendeel. Een mogelijke verklaring is dat er weer extra wordt geproduceerd ten behoeve van de eigen voorraden waarop in het afgelopen crisisjaar is ingeteerd. Dat tegelijkertijd het consumentenvertrouwen en daarmee de koopbereidheid nog maar mondjesmaat toeneemt, zou de dalende prognose voor de transportsector kunnen verklaren. De pessimistische voorspelling voor de bouw heeft uiteraard te maken met de scherpe daling van de bedrijfsinvesteringen in 2009, die zich ook in 2010 lijkt voort te zetten.”

Regio’s

De prognoses van werkgevers voor Q2 2010 zijn in drie van de vier Nederlandse regio’s redelijk stabiel vergeleken met het vorige kwartaal: in het noorden (-6%), westen (0%) en zuiden (-4%) bedraagt het verschil -1 procentpunt. Het oosten laat als enige een positieve prognose zien. Het netto werkgelegenheidscijfer daar bedraagt +2%.

Internationaal

Wereldwijd zijn er wel veel signalen voor herstel van de arbeidsmarkt. In 27 van de 36 landen en gebiedsdelen die meedoen aan de Manpower Arbeidsbarometer verwachten de ondervraagde werkgevers een toename van werkgelegenheid in hun organisaties voor het tweede kwartaal van 2010. In de EMEA-regio geldt dat voor 10 van de 18 landen. Voor de meeste EMEA-werkgevers betekent dat een gelijkblijvend of hoger netto werkgelegenheidscijfer vergeleken met Q1 2010. Polen, Zuid-Afrika, Noorwegen en Zweden zijn binnen EMEA het meest positief. De meest pessimistische voorspellingen, ook wereldwijd, komen uit Italië, Spanje en Ierland.

Opvallend in de EMEA-regio zijn veel verbeterde perspectieven voor de productiesector, met als uitschieter Polen, waar 25% van de ondervraagde werkgevers in Q2 verwacht meer mensen aan te gaan nemen. In negatieve zin opmerkelijk zijn de cijfers van de Duitse bouwsector waar 16% van de werkgevers aangeeft in Q2 2010 minder werkgelegenheid te bieden dan in het vorige kwartaal.

De regio’s Azië Pacific en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn beide overwegend positief. In de Amerika-regio zijn de voorspellingen in de Verenigde Staten het minst positief, maar nog steeds +5%, relatief stabiel vergeleken met Q1 2010 (+6%) en een kleine verbetering ten opzichte van Q2 2009 (-2%). In de Azië Pacific regio voorspelt men (behalve in Japan) in vergelijking met een jaar geleden een behoorlijke verbetering van de werkgelegenheid voor Q2 2010. Japan is het enige land buiten de EMEA-regio met een negatief netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2010, namelijk -1%, maar dat is wel stabiel in vergelijking met Q1 2010 en met Q2 2009. De meest positieve Outlooks wereldwijd zijn gegeven door werkgevers in India, Brazilië, Taiwan, Costa Rica, Peru en Australië.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2010 zijn de verwachtingen in 19 van de 35 landen en gebiedsdelen waar vergelijking mogelijk is, positiever (het 36e land, Panama, doet dit kwartaal pas voor het eerst mee). Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 geldt dat voor 23 van de 33 landen waarvoor zo’n vergelijking mogelijk is.

Over het onderzoek

De Manpower Arbeidsmarktbarometer wordt elk kwartaal bepaald door de verwachtingen van werkgevers te meten over een toename of afname in hun personele bezetting, voor het aankomende kwartaal. Het onderzoek wordt al meer dan 47 jaar gehouden. Grondslag voor de arbeidsmarktbarometer die Manpower ieder kwartaal rapporteert zijn interviews met ruim 61.000 publieke en private werkgevers wereldwijd. In Nederland betreft het ruim 750 Nederlandse werkgevers.

In dit persbericht genoemde cijfers zijn – waar voorhanden –  seizoensgecorrigeerd.
De Manpower Employment Outlook Survey onderzoeksresultaten van alle 36 landen en gebiedsdelen, inclusief de regionale en internationale vergelijkingen, zijn te vinden op www.manpower.com/meos. Ter aanvulling kunnen alle tabellen en grafieken voor publicatie gedownload worden op www.manpower.com/library.

Over Manpower Nederland

Manpower is een full-service organisatie in de wereld van werk, voor grote en kleine, lokale, nationale en internationale ondernemingen. De eigentijdse dienstverlening omvat de werving van personeel op vaste, tijdelijke en contractbasis, assessment en selectie, training, outplacement, outsourcing en consulting. In Nederland heeft Manpower 150 kantoren, waar in totaal 750 consultants werken. Iedere vestiging vormt dankzij het nationale en internationale Manpower-netwerk een kennisbank en vraagbaak voor zowel werkgevers als kandidaten. Manpower is in Nederland actief onder zes merknamen: Manpower, Manpower Professional, Vitae, Right Management, Jefferson Wells en Elan. Het hoofdkantoor van Manpower bevindt zich in Diemen. Algemeen Directeur is Jilko Andringa. Voor meer informatie over Manpower kunt u terecht op www.manpower.nl.

Delen via

Vergelijkbare berichten