Werkzaamheden rondweg Hemelum in Súdwest-Fryslân van start

Ter bevordering bereikbaarheid Stavoren

De rondweg bij Hemelum is een van de drie maatregelen die de bereikbaarheid van Stavoren ten goede komen en de verkeersveiligheid in het gebied verbeteren. In 2016 werd al een fietspad aangelegd tussen Warns en Stavoren, langs de Noardermar. Na voltooiing van de rondweg aan de zuidkant van Hemelum resteert de verkeerssituatie in en om Warns. De gemeente Súdwest-Fryslân is nog met de bewoners van het gebied in overleg wat de slimste oplossing is om de knelpunten en de verkeersveiligheid in en om Warns te verbeteren. Ook de provincie, die al geld heeft gereserveerd voor Warns, denkt mee.

Wethouder Offinga zei verheugd te zijn dat de verkeersoverlast en de knelpunten in Hemelum binnenkort tot het verleden behoren. “Nu rijden er dagelijks nog tachtig tot honderd zware vrachtwagencombinaties door het dorp, de meeste met bestemming Stavoren”, memoreerde hij. In september is dat verleden tijd. Dan kan het verkeer over de nieuwe rondweg rijden, als het werk volgens plan verloopt.

Gezamenlijke investering gemeente en provincie

De nieuwe weg (tussen De Soal en de Hegewei, met halverwege een rotonde met aansluiting op De Klaster) heeft een lengte van 670 meter. Met de realisatie ervan is een bedrag gemoeid van 1,9 miljoen euro, waarvan gemeente en provincie elk de helft bijdragen. Tijdens de voorbereiding is bij Hemelum archeologisch onderzoek verricht en zijn bij de opgraving van een voormalig kloosterterrein enkele topvondsten gedaan. Zo werden twee gouden munten (uit de 14de eeuw) gevonden die heel goed bewaard zijn gebleven. De aangetroffen resten van een boerderij op het kloosterterrein gaven belangrijke informatie over het leven in die tijd.

Delen via

Vergelijkbare berichten