Inloopbijeenkomsten verbetering Waddenzeedijk

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in restaurant Zwarte Haan in Sint

Jacobiparochie (dinsdag 8 maart), de multifunctionele accommodatie (MFA) in Holwerd

(dinsdag 15 maart) en het café in Wierum (donderdag 24 maart). Belangstellenden zijn

van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van Wetterskip Fryslân en

aannemer Heijmans verstrekken doorlopend informatie over de geplande

werkzaamheden.

Elastocoast

In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Heijmans de Waddenzeedijk verbeteren. De

zeedijk voldoet op enkele locaties niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De

bestaande bekleding aan de onderkant van de dijk aan de zeezijde krijgt over een

lengte van 13 kilometer een laag elastocoast: breuksteen gemengd met een soort

superlijm dat de dijk duurzaam beschermt tegen erosie en de zwaarste

weersomstandigheden. Dankzij dit innovatieve materiaal kan het project in een korte

periode worden uitgevoerd. Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat elastocoast

op grote schaal gaat toepassen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Via dit

programma verbeteren de waterschappen en Rijkswaterstaat op 88 plaatsen in

Nederland voor ruim 3,2 miljoen de waterkeringen. Zo voldoen de waterkeringen aan

de wettelijke veiligheidsnormen, nu en in de toekomst. Klik voor meer informatie hier.

Fotobijschrift: De dijk bij Wierum is een van de drie locaties waar Wetterskip Fryslân de

Waddenzeedijk gaat verbeteren. Foto: Daniël Hartog.

Delen via

Vergelijkbare berichten