Wetterskip Fryslân levert biogas aan Fier Fryslân en Watercampus

Wetterskip Fryslân produceert momenteel door middel van slibvergisting één miljoen kuub biogas per jaar op de rwzi Leeuwarden. Voor biogas zijn diverse bestemmingen denkbaar, zoals verbranding in een gasmotor (WKK), inzetten als autobrandstof en groengasinjectie in het aardgasnet. ‘Een pijler van de duurzaamheidsstrategie van Wetterskip Fryslân is het stimuleren van het gebruik en de opwekking van duurzame energie om daarmee een reductie van broeikasgassen te realiseren’, aldus Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Door ons huidige biogasaanbod aan Fier Fryslân en de Watercampus te leveren, kunnen we biogas duurzaam en doelmatig inzetten. Met de directe levering van biogas is Wetterskip Fryslân het eerste waterschap van Nederland. ‘We doen dit omdat het voor ons belangrijk is ervaring op te doen voor de toekomst.’

 

Het CKM

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) wordt gebouwd op hetzelfde terrein als de opvang voor jonge meiden die op de vlucht zijn voor geweld, ‘De Veilige Veste’. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden.

 

Linda Terpstra, directeur Fier: ‘Eén ding was heel duidelijk; we wilden energie- en waterneutraal bouwen. De partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken en iedereen heeft vanuit zijn of haar perspectief meegedacht over de mogelijkheden. Door de samenwerking aan te gaan met Wetterskip Fryslân vonden we dicht bij huis de oplossing voor

Delen via

Vergelijkbare berichten