Wetterskip Fryslân ondertekent Klimaatverklaring

De gevolgen van de klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, extremere neerslag en droogte, hebben invloed op het werk van Wetterskip Fryslân. ‘Initiatieven om duurzamer te worden bestaan er dan ook volop bij Wetterskip Fryslân’, aldus Egbert Berenst. Zo doet het waterschap aan duurzaam aanbesteden en innovaties in het waterbeheersysteem.

Duurzame initiatieven

Wetterskip Fryslân produceert jaarlijks één miljoen kuub biogas op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Leeuwarden door de vergisting van rioolslib. Dit biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit voor gebruik in het eigen zuiveringsproces. Het waterschap werkt ook aan projecten waarbij wc-papier uit afvalwater wordt gehaald. De schone vezels worden vervolgens gebruikt als toeslagstof in asfalt. Berenst: ‘En actueel is bijvoorbeeld de intensieve verbouwing van ons kantoorpand tot een energieneutraal gebouw.’

In het nieuwe hoofdkantoor worden toiletten doorgespoeld met regenwater en wordt het energieverbruik omlaag gebracht door de toepassing van ledverlichting in combinatie met bewegingssensoren. Daarnaast gaat Wetterskip Fryslân haar eigen energie opwekken met zonnepanelen, wordt er extra geïsoleerd en wordt er gebruik gemaakt van aardwarmte.

VN Klimaattop

Aanleiding voor de Klimaatverklaring is de VN Klimaattop, die de afgelopen weken in Parijs was. Door het ondertekenen van de verklaring maakt Wetterskip Fryslân samen met circa 120 gemeenten, provincies en andere waterschappen in Nederland een vuist voor daadkrachtige klimaatacties, van lokaal tot mondiaal. De Klimaatverklaring is een initiatief van het Klimaatverbond Nederland.

Fotograaf: Humphrey Paap.

Delen via

Vergelijkbare berichten