Wim Brugman benoemd in Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland N.V.

Wim Brugman (61) is woonachtig in Leiden en heeft een lange staat van dienst als het gaat om afval, milieu en overheid. De heer Brugman was onder meer directeur Afvalstoffen op het Ministerie van VROM en Regionaal Inspecteur (directeur) van de VROM-inspectie in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Momenteel is Brugman consultant. Daarnaast heeft hij een aantal nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Leidschendam, Voorburg en Rijswijk, lid van de adviescommissie van bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmermeer en lid van de Leidse Milieuraad.

De Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw Margreeth de Boer (president-commissaris), de heer Rob Stol, de heer Karel Stigter, de heer Gerrit Jan Polderman, de heer Jo Bosma, de heer Albert Smit en de heer Wim Brugman.

Delen via

Vergelijkbare berichten