Wind Groep realiseert duurzame projecten

‘Waarde bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit wat je nalaat voor latere generaties’, vertelt Wind. ‘De balans bewaken tussen natuur en projectontwikkeling: vanuit die drive zijn wij aan de slag binnen het bedrijf. Wind Groep is altijd op zoek naar de harmonie met de natuur.’ Deze visie vertaalde zich onder meer in project De Sanding in gemeente Smallingerland. Een unieke woonwijk op een grondgebied van 90 hectare, waarvan 70HA is teruggegeven aan de natuur. ‘De kale ruimte van destijds is inmiddels totaal veranderd’, vervolgt Wind. ‘Recreatiegroen, natuurbuffers, boomwallen waterpartijen; de natuur in al haar gedaanten. Twintig jaar na de beginfase, zijn de woningen letterlijk omarmd door nieuwe biotopen, vol met vogels en insecten. Zo is Wind Groep bij ieder project op zoek naar een plus, een stuk toegevoegde waarde.’

Blitsaerd Solar

De Sanding diende als inspiratie voor de Leeuwarder wijk Blitsaerd. Een ruim opgezette en waterrijke woonwijk, aan de noordzijde van de stad die Wind Groep samen met de gemeente Leeuwarden ontwikkelde. De wijk is op vele fronten zeer duurzaam. Inmiddels is namelijk de bouw van het eigen zonnepark van Blitsaerd in volle gang. ‘Het terrein van Blitsaerd Solar is 6 hectare groot, daarvan is 3,3 hectare bebouwd met 14.820 zonnepanelen, die 5 megawatt aan zonnestroom opwekken voor 1.600 huishoudens. De rest van het gebied is beschikbaar voor natuurontwikkeling’, aldus Wind. ‘Ook hier maakt biodiversiteit integraal onderdeel uit van het project. Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX tovert een groot deel van het terrein om in een Biodiversum; een maakbaar ecosysteem waar flora en fauna in alle rust veilig haar gang kan gaan. Ook Wind Groep zelf werkt aan een biodiverse invulling van Blitsaerd. De zone rondom de woonwijk en het zonnepark beschikt in de toekomst over een rijke vegetatie. Het gaat dan om gebiedseigen begroeiing met ruime plas-dras gebieden, rietkragen en wilgenstruweel.’ Dit sluit aan op het gebied van ca. 3 hectare aan de noordzijde van Blitsaerd waar in samenwerking met het Fryske Gea het Engelse Raaigras heeft plaatsgemaakt voor een rijke biodiversiteit.

Bovendien wordt het gasnet in Blitsaerd binnenkort aangesloten op de mono-mestvergister op de boerderij van de familie Van Houten, zodat de wijk voorzien wordt van groen gas. De stroom die daarvoor nodig is wekt de boer op haar eigen dak op. Recentelijk heeft Wind Groep samen met Zwanenburg Projecten het initiatief genomen voor de toepassing van Hydraloop waterzuiveringsinstallaties in 41 projectmatig te realiseren woningen op deelplan De Finish in Blitsaerd Oost. Deze innovatieve toepassing van lokale waterzuivering en substantiële besparing van drinkwater wordt van harte gestimuleerd. Zo zijn er vele voorbeelden van de verduurzaming die in en rond Blitsaerd plaatsvindt.

Elektrische mobiliteit

Naast de genoemde duurzame projecten staat elektrische mobiliteit en lokale werkgelegenheid hoog op de agenda bij het Blitsaerd-project. ‘Samen met Friesland Lease en Autoland van den Brug onderzoeken we de mogelijkheden om een kleinschalig elektrisch wagenpark te realiseren. Inwoners van Blitsaerd kunnen dan een abonnement aanschaffen en vervolgens gebruikmaken van een elektrisch deelvoertuig. Daarmee voorkom je wellicht dat een gezin een tweede auto aanschaft én je stimuleert elektrisch vervoer. Zo lever je wederom extra waarde aan een project’, vindt de algemeen directeur, die ook wijst op lokale werkverschaffing in Blitsaerd. ‘Momenteel is Blitsaerd een grote bron van werk voor heel veel lokale bedrijven. Daar zijn we trots op. Zo creëer je samen met regionale bedrijven een krachtig en duurzaam project.’

Blitsaerd beschouwend kijkt Wind tevreden naar het landelijke karakter van het project. ‘De combinatie tussen natuur en projectontwikkeling is een grote kracht. De natuur in Blitsaerd groeit bovendien met de jaren. Met Blitsaerd hebben we een gebied vorm gegeven waarin woonkwaliteit en natuur beide kunnen floreren.’

Kijk voor meer informatie over Wind Groep op www.windgroep.nl

Delen via

Vergelijkbare berichten