Winststijging bij Fryslân Miljeu

Alle afzonderlijke onderdelen binnen Fryslân Miljeu N.V. (de zeven B.V.’s waarin de activiteiten per regio, kringloopbedrijf Estafette en Bedrijfsservice zijn opgenomen) hebben het boekjaar afgesloten met een positief nettoresultaat. Ook in 2008 was dat het geval. Het met € 223.000,- toegenomen nettoconcernresultaat is vooral gerealiseerd door efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering en een daling van de onderhoud- en reparatiekosten. Verder hebben de lage brandstofprijzen in 2009 een positief effect gehad, deze hadden in 2008 nog een sterk negatief effect.

De lagere omzet is hoofdzakelijk een gevolg van het beëindigen van de inzamelactiviteiten in de gemeenten Scheemda en Winschoten. Ook ondervond Fryslân Miljeu N.V. de nadelige effecten van de economische crisis in de marktgevoelige inzameling van bedrijfsafval.

Zowel Fryslân Miljeu N.V. als afvalverwerker Afvalsturing Friesland N.V., beiden actief onder de handelsnaam Omrin, hebben in 2009 winst geboekt. Afvalsturing Friesland boekte in 2009 een positief nettoconcernresultaat van € 1.268.000,-.

Fryslân Miljeu N.V. voert voor 17 gemeenten in Fryslân op duurzame wijze de inzameling van het huishoudelijk afval uit. Dat resulteert niet alleen in meer dan tien miljoen containerledigingen per jaar, maar ook in het beheer en exploitatie van negen milieustraten en zeven succesvolle Estafette-kringloopwinkels. Voor een groot aantal gemeenten verricht zij ook nog taken in het beheer van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, kolkzuigen, plaagdierbestrijding en gladheidbestrijding. Niet alleen overheden zijn opdrachtgever, maar ook een zeer groot aantal bedrijven en instellingen.

Delen via

Vergelijkbare berichten