Wubbo Ockels spreekt gemeente toe via tablet

Aanleiding tot het inspreken voor de commissie was het onderwerp over de toekomst van de Afsluitdijk dat op de agenda van de commissie stond. Ockels, die deel uit maakte van een consortium van bedrijven dat zich over plannen voor de Afsluitdijk heeft gebogen, vroeg de commissie om nogmaals naar die plannen te kijken. Bovendien maakte Ockels zich voor de commissie sterk voor de superbus als snelle verbinding over de dijk.

De commissie besprak donderdagavond de voorgenomen Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk, die zal worden ondertekend door het Rijk, de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Wieringen. Onderwerpen die in het kader Toekomst Afsluitdijk aan de orde komen zijn onder andere het opwekken van duurzame energie, het verbeteren van de natuurlijke verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee en het ontwikkelen van kleinschalige vormen van toerisme en recreatie.

Delen via

Vergelijkbare berichten