Wurkje foar Fryslân versterkt Friese economie

Binnen het programma Wurkje foar Fryslân geeft de provincie aan hoe een deel van de NUON-reserves (300 miljoen euro) wordt vrijgemaakt en geïnvesteerd in de Friese economie. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord stellen vast dat er een concreet en koersvast programma is opgesteld dat bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid op de lange termijn. “De investeringen verbeteren het vestigingsklimaat van de regio en zijn een belangrijke impuls voor het bedrijfsleven in Fryslân”, aldus Zwiers.

Hoewel VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord overwegend positief zijn over de koers van Wurkje foar Fryslân, zijn er ook een paar kanttekeningen. Zo is er weinig aandacht voor infrastructurele projecten en behoeft de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verdere aandacht. Zwiers: “Voor het bedrijfsleven is een optimale bereikbaarheid essentieel. Het Noorden is inmiddels steeds beter verbonden met de Randstad. Nu moeten we iets doen aan de verbinding richting Duitsland. Met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in het achterhoofd kan het niet zo zijn dat er geen doorlopende verbinding is van Leeuwarden naar Groningen en Bremen. Ook zou de provincie Groningen Airport Eelde nadrukkelijk moeten omarmen.”

Een ander aandachtspunt is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Binnen Wurkje foar Fryslân wordt veel geld vrijgemaakt voor de versterking van het hoger onderwijs. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord juichen dit toe, maar stellen ook vast dat er meer aandacht nodig is voor kennisvalorisatie. “Bij veel bedrijven leeft het gevoel dat projecten van de kennisinstellingen niet inspelen op vragen die spelen in de markt”, aldus Zwiers. Door duidelijke criteria te verbinden aan de budgetten voor het hoger onderwijs, worden het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gedwongen nauwer met elkaar op te trekken om meer onderwijsprogramma’s in business cases te vangen.

Delen via

Vergelijkbare berichten