Zaak WTC niet voor Ondernemingskamer

De gemeente Leeuwarden en de Stichting Prins Bernhardhoeve, handelend onder de naam WTC Expo te Leeuwarden, hebben vorige week een overeenkomst gesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat het ontslag van de heer A.A. de Jong als bestuurder van de Stichting Prins Bernhardhoeve en zijn schorsing als werknemer wordt ingetrokken. De heer R.E.J. Berting blijft bestuurder van de Stichting Prins Bernhardhoeve en wordt bij de met de Stichting Prins Bernhardhoeve verbonden rechtspersonen eveneens als bestuurder aangesteld.

Het World Trade Center Leeuwarden vervult binnen de stad Leeuwarden, maar ook internationaal een belangrijke economische functie. Om die reden is de gemeente Leeuwarden betrokken bij de ontwikkelingen omtrent het WTC. De gemeente Leeuwarden en de Stichting Prins Bernhardhoeve zullen in goed overleg komen tot een nieuwe juridische en governance structuur voor de organisatie. Deze dient voor 1 januari 2011 te zijn ingevoerd.

Er wordt zo snel mogelijk bij de Stichting Prins Bernhardhoeve en de daarmee verbonden rechtspersonen een derde bestuurder voor een bepaalde periode aangesteld met een functioneel takenpakket. Deze derde bestuurder wordt benoemd in overleg tussen de commissarissen van de Stichting Prins Bernhardhoeve en de gemeente Leeuwarden.

Deze overeenkomst is tot genoegen van alle partijen door intensief overleg tot stand gekomen voordat de zitting bij de Ondernemingskamer in Amsterdam plaatsvond. Met het oog hierop heeft deze zitting geen doorgang gehad.

Delen via

Vergelijkbare berichten