Zilver in de schijnwerpers op donderdag 22 april in het Fries Museum

De Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) heeft een aantal bijzondere avondmaalzilverstukken in haar bezit. Van een aantal niet-actieve kerken heeft het Fries Museum bruiklenen in de collectie. Een recent voorbeeld hiervan zijn Avondsmaalbekertwee 17de-eeuwse avondmaalsbekers, gemaakt door de Franeker zilversmid Tsjerk Hilarius. De avond biedt een gevarieerd programma: vanaf 19.30 uur is de ontvangst in het Fries Museum met koffie of thee en iets lekkers. Om 20.00 uur start het programma met een kort welkomstwoord en verzorgt Marlies Stoter een voordracht, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Aansluitend volgt een bezoek aan de expositie Zilver!, met een overzicht van het allermooiste Fries zilver. De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Deelname aan dit bijzondere avondprogramma kost € 9,50 inclusief koffie of thee met iets lekkers en een hapje en drankje ter afsluiting. Donateurs van de SAFT ontvangen € 2,- korting op vertoon van de laatste keppelstok. Reserveren kan tot en met dinsdag 20 april via www.aldefrysketsjerken.nl of tel. 06 – 34 00 16 36 (Reina Hilarides).

Bij voldoende belangstelling wordt deze avond wordt ook op donderdag 27 mei 2010 georganiseerd.

Delen via

Vergelijkbare berichten