Zweefvliegclub overhandigt bidboek aan gedeputeerde voor luchtvaart

Met veel enthousiasme heeft de Friese Aero Club op vrijdag 27 januari een bidboek aan de provincie Fryslân overhandigd. In het bidboek informeert de club over de wens naar een eigen zweefvliegveld, met de bijbehorende faciliteiten en ook de wettelijke eisen. Tevens vraagt de club aandacht en hulp voor de langetermijn-behoud van een prachtige sport voor Friesland.

De Friese Aero Club vliegt al ruim 65 jaar boven de provincie en is de enige zweefvliegvereniging in de provincie. Vanaf de oprichting tot heden is de Friese Aero Club medegebruiker van de militaire vliegbasis Leeuwarden en die samenwerking werkte altijd goed. Door de intensivering van het gebruik van de vliegbasis worden de mogelijkheden helaas langzamerhand kleiner. Dit leidt tot beperking van de vliegcapaciteit waardoor de toekomst voor het zweefvliegen niet zeker is. De oplossing hiervoor is het inrichten van een nieuw veld binnen de provincie. 

Veld

Het inrichten van een nieuw veld is een groot project welke alleen kan lukken in samenwerking met meerdere partijen. Een groot aaneengesloten veld van gemiddeld 20 ha. is nodig als ook de vergunningen voor (minimale) bebouwing en operationeel gebruik. Een groot voordeel is dat voor een zweefvliegbedrijf geen verharde baan nodig is. Dit, gecombineerd met het relatief beperkte gebruik in tijd en ruimte van het veld, levert ook mogelijkheden op voor natuurbehoud en natuurherstel. De Friese Aero Club hoopt in de toekomst een eigen veld buiten de control zone van vliegbasis Leeuwarden te kunnen realiseren. Met de overhandiging van het bidboek is er een goede basis gemaakt voor verdere samenwerking en ontwikkelingen.

Vergelijkbare berichten